Talousjohtaminen / Financial management

Taloushallinnon työtehtävät edellyttävät asiakaslähtöistä, viestinnällistä ja konsultoivaa työskentelytapaa. Näillä opinnoilla saat monipuoliset valmiudet toimia taloushallinnon tehtävissä.

Talousjohtamisen suuntautuminen

Talousjohtamiseen suuntautuva opiskelija saa opintojen myötä monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. Tässä suuntautumisessa pääpaino on ulkoisessa, eli rahoittajan laskentatoimessa. Se koostuu kirjanpidosta ja yrityksen ulkoisille sidosryhmille (sijoittajat, verottaja ja muut viranomaiset) tarkoitetuista raportoinneista. Kirjanpitolakiin ja –asetukseen sekä verotuksellisiin asioihin liittyvät asiat, tilinpäätös ja verotukseen liittyvät raportit ja viestintä sekä ja yritysoikeudelliset näkökulmat ovat tärkeimpiä teemoja tässä suuntautumisessa. Opinnoissa on mahdollista myös syventyä tilintarkastukseen ja siihen liittyvään standardeihin.

Opinnoissa keskitytään taloustiedon muodostamisen ja analysointiin ja suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista ja liiketaloudellisesti tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyvät toteutus, rekisteröinti, tarkkailu ja konsultointi. 

Talousjohtaminen / Financial management  -opinnoissa perehdyt mm. seuraaviin asioihin:

  • Kirjanpito
  • Verotus
  • Palkkahallinto
  • Toiminnan ohjaus
  • Tilintarkastus
  • Talousviestintä

Suuntautuminen toimii tiiviissä yhteistyössä alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa.

"Talousjohtamisen erikoistuminen mahdollisti hyvän kombinaation taloushallinnon perusteista sekä järjestelmistä. Näiden taitojen soveltaminen korostuu työtehtävässäni. Tärkeänä on myös halu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen."

Olli Huovinen, liiketalous, taloushallinto

Tutustu Ollin tarinaan

Työ taloushallinnon parissa

Elmeri, kirjanpitäjä, Tilitoimisto Tietomylly Oy

Työhöni kuuluu asiakkaideni kirjanpitojen ja veroilmoitusten tekeminen. Asiakkainani minulla on yhdistyksiä, toiminimiä, henkilöyhtiöitä, taloyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Lisäksi lasken työssäni palkkoja sekä autan ja konsultoin asiakkaitani talous- ja yritysjärjestelyissä.

Paula, palkanlaskija, Keskisuomalainen Oyj

Toimenkuvaani kuuluu konsernin 4-5 yhtiön palkanlaskenta. Palkanlaskenta voi kuulostaa melko yksitoikkoiselta työtehtävältä, mutta ainakin oma työnkuvani on monipuolinen. Rutiineihin tietysti kuuluu palkkojen laskenta ja maksattaminen sekä pakolliset kuukausittaiset toimet, esimerkiksi lomavarausten laskenta. Tämän lisäksi neuvon ja avustan esimiehiä henkilöstöasioissa, toimin palkkajärjestelmämme pääkäyttäjänä ja vastaan palkanlaskennan kehitystyöstä.

Pasi, kirjanpitäjä, Tilitalo Tuula Aaltonen Oy

Vastaan omien asiakkaideni lakisääteisen kirjanpidon ja tilinpäätösten tekemisestä, palkanlaskennasta,  viranomaisraportoinnista sekä verotuksen ja taloushallinnon konsultoinnista. Lisäksi kirjanpitäjä toimii usein asiakkaan yhteyshenkilönä eri virastoihin. Työskentely tilitoimistossa on ajoittain hektistä ja vaatii hyvää paineensietokykyä. Sähköisen taloushallinnon myötä työ on muuttumassa asiakaslähtöisemmäksi ja reaaliaikaiseksi, joten voin sanoa toimivani joidenkin asiakkaiden ulkoistettuna talouspäällikkönä.

Lisätietoja suuntautumisesta

Aki Laaksonen

Tuntiopettaja, Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358406712080

Kirsi Marjakoski

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408690734

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), liiketalous

Hakuaika: 15.3.2023 - 30.3.2023

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 21.8.2023

Liiketalouden ala

Liiketalouden alalla voit opiskella tradenomiksi tai jatkaa tradenomi (YAMK) -tutkintoon. Tarjoamme koulutuksia sekä suomen- että englanninkielisinä. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikkö tarjoaa kilpailukykyä parantavia ratkaisuja sekä pk-yrityksille että julkiselle sektorille. Rakennamme liiketoimintakonsepteja ja edistämme palveluiden uudistamista.