Markkinointi

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle monipuolisia valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Markkinoinnin opinnoissa opit, miten markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Opinnoissasi tutustut myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja asiakaskokemusjohtamisen eri osa-alueisiin ja niiden hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnoissa tehdään monipuolista yritysyhteistyötä. Erilaisia yrityselämän kanssa tehtäviä yhteistyömuotoja ovat vierailuluennot, yrityscaset, vierailut, opinnäytetyöt sekä harjoittelumahdollisuudet

Markkinoinnin monipuolinen osaaja

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opit markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät sekä kuinka markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Opintojen kautta ymmärrät asiakasymmärryksen, myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Painota opintojasi oman kiinnostuksesi mukaan

Voit painottaa opintojasi digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä käytännön tekemisestä markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen.

Lisätietoja suuntautumisesta

Tanja Shemeikka

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405003551

Päivi Könönen

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358503810488
Tradenomi (AMK), liiketalous

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), liiketalous

Hakuaika: 16.3.2022 - 30.3.2022

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 22.8.2022

Tradenomi (AMK), Liiketalous (monimuoto)

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), Liiketalous (monimuoto)

Hakuaika: 16.3.2022 - 30.3.2022

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 22.8.2022

Liiketalouden ala

Liiketalouden ala

Liiketalouden alalla voit opiskella tradenomiksi tai jatkaa tradenomi (YAMK) -tutkintoon. Tarjoamme koulutuksia sekä suomen- että englanninkielisinä. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja.