Markkinointi

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle monipuolisia valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Markkinoinnin opinnoissa opit, miten markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Opinnoissasi tutustut myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja asiakaskokemusjohtamisen eri osa-alueisiin ja niiden hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnoissa tehdään monipuolista yritysyhteistyötä. Erilaisia yrityselämän kanssa tehtäviä yhteistyömuotoja ovat vierailuluennot, yrityscaset, vierailut, opinnäytetyöt sekä harjoittelumahdollisuudet

Markkinoinnin monipuolinen osaaja

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opit markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät sekä kuinka markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Opintojen kautta ymmärrät asiakasymmärryksen, myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Painota opintojasi oman kiinnostuksesi mukaan

Voit painottaa opintojasi digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä käytännön tekemisestä markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Kurkkaa videolta markkinoinnin saralla pitkään työskennelleen, yrittäjänä toimivan Johannan kokemuksia markkinoinnin opinnoista Jamkissa!

Lisätietoja suuntautumisesta

Tanja Shemeikka

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405003551

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), liiketalous

Hakuaika: 15.3.2023 - 30.3.2023

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 21.8.2023

Liiketalouden ala

Liiketalouden alalla voit opiskella tradenomiksi tai jatkaa tradenomi (YAMK) -tutkintoon. Tarjoamme koulutuksia sekä suomen- että englanninkielisinä. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikkö tarjoaa kilpailukykyä parantavia ratkaisuja sekä pk-yrityksille että julkiselle sektorille. Rakennamme liiketoimintakonsepteja ja edistämme palveluiden uudistamista.