Liiketoiminnan ohjaus / Business control

Liiketoiminnan ohjaus / Business control -suuntautumisessa opiskelija saa opintojen myötä monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa tukevissa taloushallinnon tehtävissä.

Talousjohtamisen suuntautuminen

Liiketoiminnan ohjaus / Business control suuntautuminen keskittyy taloustiedon tuottamiseen,analysointiin sekä talouden ohjaukseen ja suunnitteluun, joiden avulla liiketoimintaa voidaan viedä suunnitelmallisesti eteenpäin. Tämä suuntautuminen antaa valmiuksia liiketoiminnan ohjaamiseen taloudellinen näkökulma huomioiden ja sekä valmiudet tukea johdon päätöksentekoa yritystoimintaan liittyvät riskit huomioiden. Liiketoiminnan digitaaliset työkalut ja järjestelmät ovat tärkeässä roolissa sisäisen taloushallinnon opinnoissa. Suuntautuminen sisältää myös johtamisen opintoja, koska tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva yrityksen toiminnasta ja prosesseista sekä mahdollistaa liiketoiminnan johtaminen.

Liiketoiminnan ohjaus / Business control -opinnoissa perehdyt mm. seuraaviin asioihin:

  • budjetointi
  • talouden ohjaus
  • analytiikka
  • projektien taloudellinen johtaminen
  • kustannuslaskenta
  • tietojärjestelmät

Suuntautuminen toimii tiiviissä yhteistyössä alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Lisätietoja suuntautumisesta

Aki Laaksonen

Tuntiopettaja, Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358406712080

AMK-tutkinto

Tradenomi (AMK), liiketalous

Hakuaika: 15.3.2023 - 30.3.2023

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 21.8.2023

Liiketalouden ala

Liiketalouden alalla voit opiskella tradenomiksi tai jatkaa tradenomi (YAMK) -tutkintoon. Tarjoamme koulutuksia sekä suomen- että englanninkielisinä. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikkö tarjoaa kilpailukykyä parantavia ratkaisuja sekä pk-yrityksille että julkiselle sektorille. Rakennamme liiketoimintakonsepteja ja edistämme palveluiden uudistamista.