Täydennyskoulutus

OPH:n toteutus: Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatusosaamista varhaiskasvatukseen ja eri kouluasteille syksyllä 2022

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

Lapsi äidin sylissä.

Tasa-arvo- ja seksuaalikasvatuksen merkitys korostuu lasten ja nuorten turvallisuuden sekä kehityksen varmistamisessa. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö on näiden toteuttajana keskeisessä roolissa. Koulutuksella tuetaan henkilöstön pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä tasa-arvosuunnitelmien ja seksuaalikasvatuksen laadukkaaksi toteutumiseksi.

Tutustu teemaan liittyviin koulutuksiimme: 

Aloitus syksyllä 2022:

Tasa-arvo ja seksuaalikasvatusosaamista varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 3 op

Tasa-arvo ja seksuaalikasvatusosaamista alakouluun 3 op

Tasa-arvo ja seksuaalikasvatusosaamista toiselle asteelle 3 op

Kysy lisää:

Sanna Peltola

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927
Koulutuksessa käytiin läpi kaikki olennaiset asiat seksuaalisuuteen ja tasa-arvoon liittyen ja haastettiin opiskelijoita perehtymään aiheisiin sekä pohtimaan itse.