YTOT vauhtiin

Tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista. Lisäksi tavoitteena on tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät.

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita. Hanke koostuu neljästä 4 opintopisteen laajuisesta koulutusosiosta, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johtajat ja esihenkilöt

Toteutustapa: Koulutusosiot koostuvat 1-3 lähipäivästä / webinaarista, omaan työhön kytkeytyvistä oppimistehtävistä sekä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutus alueellesi tai oppilaitokseesi!

Osaamisperusteisuus yhteisissä tutkinnon osissa 4 op

Vuosi on toteutettu osaamisen tunnistamista ja tunnustamista OPH:n uuden ohjeen mukaan. Nyt uudistuu arviointi 1.8.2022 alkaen. Tule kehittämään omaa osaamistasi YTO-opettajana yhdessä vertaisten kanssa.

Keskeiset sisällöt:

 • Osaamisperusteinen arviointi (palaute, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja
  osaamisen arviointi)
 • Erilaiset osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat YTOissa
 • YTO‐opinnot opiskelijan HOKS‐prosessissa

Koulutuksesta uusi toteutus verkossa syksyllä 2022, ajalla 16.9. - 18.11.2022.

Ilmoittaudu tästä

Erityistä tukea tarvitsevat ja yhteiset tutkinnon osat 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Monenlaiset oppijat ja erityinen tuki yhteisissä tutkinnonosissa
 • Oppimisen tuki
 • Tuen tarpeen tunnistaminen, tukikeinot ja arviointi
 • Aikuiset oppijat ja haasteet
 • Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen etäopinnoissa

Koulutus toteutetaan syksyllä 2022.

Digitaalisuus ja pedagogiset ratkaisu yhteisissä tutkinnon osissa 4 op

Keskeiset sisällöt:

 • Erilaisten ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa (erilaiset pedagogiset mallit)
 • Digitaalisten menetelmien pedagoginen hyödyntäminen
 • Oppijoita osallistava saavutettavan opintokokonaisuuden suunnittelu

Koulutus toteutettu verkossa keväällä 2022.

Ota yhteyttä

Anna Leppäkorpi

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357