VALOT - oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki

Oppivelvollisuuden laajentuminen on muuttanut koulutuskenttää monin tavoin. Lainsäädännön lisäksi muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu edelleen oppimisympäristöissä, oppilaitoksissa, pedagogiikassa sekä koulutuksen järjestäjien välisessä yhteistyössä.

VALOT – Oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista oppivelvollisuuden laajentumisesta sekä tarjota osallistujille mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoaan, jotta he mahdollisimman hyvin pystyvät vastaamaan oppivelvollisten tarpeisiin osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on tukea oppilaitoksia kehittämään edelleen laadukasta opetusta ja ohjausta sekä erityisen tuen ja opiskeluhuollon toimintatapoja.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, TUVA-koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat ennakkotehtävästä, tapaamisista verkossa tai läsnä sekä oman työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutukset

Valmentava pedagogiikka oppivelvollisuuskoulutuksessa 3 op

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan tavoitteiden ja valmiuksien mukaiset yksilölliset opintopolut
 • yhteisöllisyys opiskelijoiden tukena
 • laaja-alainen osaaminen koulutuksessa ja arjessa
 • opiskelijan opintoihin kiinnittyminen
 • osaamisidentiteetin tukeminen
 • moninaisten opiskelijoiden huomioiminen
 • monialainen yhteistyö opiskelijan tukena

Oppivelvollista ohjaamassa 3 op

Keskeiset sisällöt

 • yksilöllisen ohjauksen eri muodot
 • uudistunut yhteishaku, jatkuva haku
 • nuori ohjauksen keskiössä; nuoruus erityisenä elämänvaiheena
 • yksilöllisten polkujen suunnittelu
 • uraohjauksen ja jatko-ohjauksen käytännöt
 • tulevaisuusohjaus ja voimavarat
 • yhteistyö eri toimijoiden kesken
 • tiedonsiirto

Saavutettava oppivelvollisuus 3 op

Keskeiset sisällöt

 • erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa
 • erityispedagogiset menetelmät opettajan työkaluina
 • saavutettavuus
 • moninaisten oppijoiden huomioiminen koulutuksessa
 • opiskelijan vahvuuksien huomioiminen opetuksen perustana
 • monialainen yhteistyö opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • tiedonsiirto: yhteisen ymmärryksen ja yhteistyön merkitys

Hyvinvointia tukeva pedagogiikka oppivelvollisuuskoulutuksessa 3 op

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointia tukeva pedagogiikka ja oppiminen
 • opiskeluhyvinvointi ja motivaation ylläpitäminen
 • oppilaitoksen ja opetus- ja ohjaushenkilöstön resilienssi eli kyky ennakoida, reagoida ja sopeutua muutoksiin toimintaympäristöissä
 • opiskeluhuollon kokonaisuus opiskelijan tukena
 • yhteisöllisyyden tukeminen oppilaitoksessa ja opiskelijoiden sitouttaminen opiskeluun
 • tietoperusteisuus hyvinvointi perustana (kouluterveyskysely, Arvo-opiskelijapalaute sekä Amisbarometri, Lukiolaisbarometri)
 • opetushenkilöstön hyvinvointi muutoksessa

Lisätietoja

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180