Kehittyvä TUVA-opettajuus

Laajennetun oppivelvollisuuden yhteydessä luotua uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) aletaan toteuttaa ensimmäistä kertaa syksyllä 2022 ja TUVA-koulutuksen opettajat ovat uuden edessä. TUVA-koulutukseen osallistuvat opiskelijat tulevat erilaisista lähtökohdista, ja monella on vaikeuksia esimerkiksi oppimisen, elämänhallinnan tai opiskelukielen kanssa. TUVA-opettajan haasteena on luoda henkilökohtaistettuja polkuja monenlaisille opiskelijoille.

Kehittyvä TUVA-opettajuus -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä TUVA-toimijoiden valmiuksia tukea ja ohjata opiskelijaa TUVA-koulutuksessa. Koulutushankkeessa kehitetään pedagogisia työkaluja, joilla tuetaan opiskelijan opintoihin kiinnittymistä ja luodaan toimivia malleja nivelvaiheen koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa pedagogiikkaa, jonka lähtökohtana on opiskelijan vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu TUVA-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutukset

Minä TUVA-opettajana 3 op

Keskeiset sisällöt

 • TUVA-pedagogiikan kehittäminen
 • Opiskelijan syrjäytymisriskiin vaikuttavat tekijät
 • Kohtaamisosaaminen
 • Arjenhallinnan tukeminen
 • Opiskelijoiden sitouttaminen koulunkäyntiin
 • Motivaation tukeminen

TUVA-opettajan ohjausosaaminen 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten polkujen rakentaminen
 • Opettajan ohjausosaaminen
 • Urasuunnittelutaitojen kehittämisen tukeminen
 • Tuki nivelvaiheessa
 • Opiskelun ja oppimisen tuki
 • Monialainen yhteistyö ohjauksessa

Rakentuva TUVA-verkosto 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Opettajan yhteistyöosaaminen
 • Tukiverkoston merkitys opettajan työssä
 • Opettaja TUVA-verkoston rakentajana
 • Moniammatillinen yhteistyö

Lisätietoja

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083