Kehittyvä TUVA-opettajuus

Laajennetun oppivelvollisuuden yhteydessä luotua uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) toteutetaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2022 ja TUVA-koulutuksen opettajat ovat uuden edessä. TUVA-koulutukseen osallistuvat opiskelijat tulevat erilaisista lähtökohdista ja monella on vaikeuksia esimerkiksi oppimisen, elämänhallinnan tai opiskelukielen kanssa. TUVA-opettajan haasteena on luoda henkilökohtaistettuja polkuja monenlaisille opiskelijoille.

Kehittyvä TUVA-opettajuus -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä TUVA-toimijoiden valmiuksia tukea ja ohjata opiskelijaa TUVA-koulutuksessa. Koulutushankkeessa kehitetään pedagogisia työkaluja, joilla tuetaan opiskelijan opintoihin kiinnittymistä ja luodaan toimivia malleja nivelvaiheen koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa pedagogiikkaa, jonka lähtökohtana on opiskelijan vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu TUVA-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Koulutukset

Minä TUVA-opettajana 3 op

Keskeiset sisällöt

 • TUVA-pedagogiikan kehittäminen
 • Opiskelijan syrjäytymisriskiin vaikuttavat tekijät
 • Kohtaamisosaaminen
 • Arjenhallinnan tukeminen
 • Opiskelijoiden sitouttaminen koulunkäyntiin
 • Motivaation tukeminen

Koulutus toteutettiin 29.09.2022 - 08.11.2022.

TUVA-opettajan ohjausosaaminen 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten polkujen rakentaminen
 • Opettajan ohjausosaaminen
 • Urasuunnittelutaitojen kehittämisen tukeminen
 • Tuki nivelvaiheessa
 • Opiskelun ja oppimisen tuki
 • Monialainen yhteistyö ohjauksessa

Vaasan toteutus: 18.04.2023 - 22.05.2023

Tampereen toteutus: 24.08.2023 - 04.10.2023.

Ilmoittaudu mukaan Tampereen koulutukseen

Rakentuva TUVA-verkosto 3 op

Keskeiset sisällöt

 • Opettajan yhteistyöosaaminen
 • Tukiverkoston merkitys opettajan työssä
 • Opettaja TUVA-verkoston rakentajana
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Perusopetuksen arvosanojen korottaminen yhteistyönä

Ensimmäinen toteutus: 09.11.2022 - 14.12.2022.

Toinen toteutus: 30.03.2023 - 25.04.2023.

Lisätietoja

Elina Tuuliainen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503058790