Rohkeasti eteenpäin

Koulutushankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Tavoitteena on kehittää osallistujien pedagogista osaamista ja valmiuksia toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta. Koulutushanke toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.12.2022.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 1–3 koulutuspäivää lähi- tai verkkototeutuksena sekä yksilö- ja/tai ryhmäohjausta tapaamisten välissä.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180