Positiivisia ratkaisuja pedagogisiin haasteisiin

Positiivisia ratkaisuja pedagogisiin haasteisiin -hankkeessa järjestämme koulutuksia, joissa opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on tilaisuus lisätä työssään tarvitsemaansa moninaisuutta arvostavaa osaamista. Hankkeen koulutuksissa lähestytään oppimisen ja käyttäytymisen tukemista positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen työotteen keinoin.

Tule mukaan rakentamaan positiivisia ratkaisuja toisen asteen pedagogisiin haasteisiin: erityisopetuksen ja opettajuuden toimintaympäristön ja roolin muutokseen, työrauhan ja motivaatioon liittyviin haasteisiin, opintoihin kiinnittymiseen, yhteisöllisyyteen sekä aikuisten oppimisen moninaisuuden kysymyksiin.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista tai lähipäivistä sekä itsenäisestä ja oman työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Voit tilata koulutuksen myös alueellesi tai oppilaitokseesi!

Opettaa, ohjata vai tukea? Aikuisten oppimisen kysymysten äärellä 3 op

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien pedagogista osaamista aikuisten oppimisen moninaisuuden ja erityisen tuen osalta. Koulutus ohjaa osallistujia tarkastelemaan oman toimintansa mindsetiä suhteessa aikuisopiskelijoiden tarpeisiin ja erityiseen tukeen.

Keskeiset sisällöt:

 • Ammatillisen kouluttajan moninainen mindset ja käyttöteoria
 • Aikuisopiskelijan tuki ja erityinen tuki
 • Voimavarojen, vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Koulutus on toteutettu.

Positiivista pedagogiikkaa ja ratkaisukeskeisyyttä toiselle asteelle 3 op

Koulutuksen tavoitteena on lisätä vahvuusperusteista ajattelua oppilaan ohjaamiseen toisella asteella.

Keskeiset sisällöt:

 • Oppimisen tukeminen hyvinvointitaitoja harjoittelemalla
 • Voimaa ja virtaa positiivisen pedagogiikan keinoin
 • Asenne ratkaisee – positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot oppimisen tukena
 • Valmentava ja ratkaisukeskeinen ohjausote opettajan työvälineenä
 • Uusi opettajuus ja opettajan toimijuus

Koulutus on toteutettu.

Positiivisia ratkaisuja yhteisöllisyyden haasteisiin 3 op

Koulutuksessa perehdytään yksilön ja yhteisön vuorovaikutukseen ja vertaistukeen, autonomisuuteen yhteisössä sekä yhteisöllisyyden rakentamiseen ja yksilöllisyyden huomioimiseen.

Keskeiset sisällöt:

 • Koulupudokkuus – taustat ja kouluun kiinnittävät tekijät
 • Sosiaaliset tekijät ja ryhmän vaikutus kiinnittymiseen ja opiskeluhyvinvointiin
 • Vertaistuki oppimisessa
 • Henkilökohtaiset oppimispolut ja yhteisöllisyys
 • Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen

Koulutus on toteutettu.

Positiivisia ratkaisuja käyttäytymisen pedagogiseen tukemiseen 4 op

Koulutus koostuu

 • Tukitoimia ammatillisen koulutuksen työrauhaongelmiin ja
 • Opiskelun ja työmotivaation tuki perusasteelta toiselle asteelle -osioista.

Koulutuksen toteuttaa Niilo Mäki Instituutti. Lisätietoja tästä.

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083