TUVA-pedagogiikkaa rakentamassa

Laajennetun oppivelvollisuuden yhteydessä luotua uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) aletaan toteuttamaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2022 ja TUVA-koulutuksen opettajat ovat uuden edessä. TUVA-koulutukseen osallistuvat opiskelijat tulevat erilaisista lähtökohdista ja monella on vaikeuksia esimerkiksi oppimisen, elämänhallinnan tai opiskelukielen kanssa - TUVA-opettajan haasteena on luoda henkilökohtaistettuja polkuja monenlaisille opiskelijoille.

TUVA-pedagogiikkaa rakentamassa -koulutushankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijan opintoihin kiinnittymistä tukevia pedagogisia työkaluja, luoda toimivia malleja nivelvaiheen koulutukseen sekä lisätä opettajien osaamista tukea ja ohjata opiskelijaa TUVA-koulutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan pedagogiikkaa, jonka lähtökohtana on jokaisen vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen. Hanke tarjoaa myös mahdollisuuden TUVA-opettajien verkostoitumiseen, toisilta oppimiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle, erityisesti tuleville TUVA-opettajille.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista ja lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutukset

Kysy lisää:

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083