Vertaisuus ja pienryhmäohjaus oppijan urataitojen tukena

Osallistujat saavat valmiuksia tukea pienryhmäohjauksen avulla opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä ja koulutuksellisen minäpystyvyyden vahvistamista jatko-opintoihin suuntautumiseen, tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja muutosten kohtaamiseen. Hankkeen tuloksena osallistujat saavat valmiuksia ja rohkeutta hyödyntää pienryhmäohjausta omassa työssään sekä valmiuksia tukea opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä.

Toteutus: Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus sisältää neljä webinaaria (á 4 tuntia), työskentelyä verkossa sekä välityöskentelyä omassa oppilaitoksessa.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Pienryhmäohjaus opettajan ja ohjaajan tietoina ja taitoina 4 op

Keskeiset sisällöt

 • Tavoitteellinen vertais- ja pienryhmäohjaus
 • Strukturoitu pienryhmäohjaus
 • Vertaisuuden hyödyntäminen pienryhmäohjauksessa
 • Pienryhmäohjauksen paikat ja mahdollisuudet
 • Dialogitaidot: keskity, kunnioita, kuuntele, kannusta, kysy
 • Aktivoiva ja osallistava pienryhmäohjaus
 • Pienryhmäohjaus digivälineitä hyödyntäen

Koulutus toteutettiin verkkototeutuksena 20.9.-7.12.2021.

Pienryhmäohjaus henkilökohtaistamisen tukena 4 op

Keskeiset sisällöt

 • Pienryhmäohjauksen mahdollisuudet henkilökohtaistamisen tukena
 • Urasuunnitelma osana HOKS-prosessia
 • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Pienryhmäohjaus opiskelijan urasuunnittelun ja opintoihin liittyvien valintojen tukena
 • Vertaisuuden hyödyntäminen henkilökohtaistamisprosessissa
 • Opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeiden tunnistaminen osana HOKS-prosessia

Koulutus toteutettiin ajalla 25.1. - 20.4.2022.

Oppijan urataitojen tukeminen pienryhmäohjausta hyödyntäen 4 op

Keskeiset sisällöt

 • Opettajan ja ohjaajan uraohjausosaaminen ja oppijan urataidot
 • Oppijan osaamisidentiteetti
 • Vertaisuus osana pienryhmämuotoista uraohjausta
 • Tulevaisuusohjaus ja oppijan yksilölliset polut
 • Digitaaliset urataidot ja pienryhmäohjaus

Koulutus toteutetaan verkossa ajalla 20.9. - 1.12.2022. 

Ilmoittaudu mukaan 5.9. mennessä.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180