Vertaisuus ja pienryhmäohjaus oppijan urataitojen tukena

Tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia toteuttaa pienryhmäohjausta. Osallistujat saavat valmiuksia tukea pienryhmäohjauksen avulla opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä ja koulutuksellisen minäpystyvyyden vahvistamista jatko-opintoihin suuntautumiseen, tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja muutosten kohtaamiseen.

Osallistujat saavat valmiuksia tukea pienryhmäohjauksen avulla opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä ja koulutuksellisen minäpystyvyyden vahvistamista jatko-opintoihin suuntautumiseen, tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja muutosten kohtaamiseen. Hankkeen tuloksena osallistujat saavat valmiuksia ja rohkeutta hyödyntää pienryhmäohjausta omassa työssään sekä valmiuksia tukea opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä.

Toteutus: Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus sisältää neljä webinaaria (á 4 tuntia), työskentelyä verkossa sekä välityöskentelyä omassa oppilaitoksessa.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180