Kohti työelämää - sujuvasti toiselle asteelle ja toisella asteella

Koulutushankkeen tavoitteena on oppivelvollisuuden laajentuessa antaa ohjaushenkilöstölle valmiuksia tukea oppijoita jatko-opiskelupaikan valinnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

Lisäksi tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista, jotta heillä on tietoja ja taitoja vahvistaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä, tukea opiskelijoiden kiinnittymistä ja motivoitumista opintoihin sekä yksilöllisiä polkuja työelämään.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuttomia kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180