Osaamista ohjaukseen

Ohjauksen osaajia tarvitaan kaikissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa! Tule kehittämään kanssamme monipuolisesti omaa ohjausosaamistasi ja hyviä ohjauskäytänteitä. Saat myös valmiuksia toimivien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen rakentamiseen organisaatiossasi, oppilaitoksessasi ja verkostoissasi.

Toteutamme ohjauksen eri teemoista opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia, teemapäiviä sekä räätälöityä sparrausta, valmennusta ja konsultaatiopalvelua oppilaitosten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi uraohjaus, työelämätaidot, ohjaus digitaalisessa ympäristössä tai vaikkapa toiminnalliset ohjauksen menetelmät.

Tutustu koulutuksiin

Koulutushankkeissamme tarjoamme Opetushallituksen ja OKM:n rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta. Samoista teemoista voit tilata myös maksullisia koulutuksia sekä organisaatioille räätälöityjä palveluja.

Kehittyvä TUVA-opettajuus

TUVA-opettaja, tule kehittämään TUVA-pedagogiikkaa ja vahvistamaan opetus- ja ohjausosaamistasi!

Kohti työelämää - sujuvasti toiselle asteelle ja toisella asteella

Koulutushankkeen tavoitteena on oppivelvollisuuden laajentuessa antaa ohjaushenkilöstölle valmiuksia tukea oppijoita jatko-opiskelupaikan valinnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

VALOT - oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki

Tule kehittämään valmiuksiasi vastata oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin!

Vertaisuus ja pienryhmäohjaus oppijan urataitojen tukena

Tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia toteuttaa pienryhmäohjausta.

Tilauskoulutusta teemasta

Tutustu ohjauksen tilauskoulutuksiin

Koulutus ja kehittäminen

Ohjauksen ja oppimisen tukipalvelujen kehittäminen ammattikorkeakoulussa

Haluatteko vahvistaa henkilöstönne osaamista ohjauksen ja erityisen tuen kysymyksissä? Tai kehittää ammattikorkeakoulunne ohjaus-, tuki- ja hyvinvointipalveluja mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi? Kehitetään yhdessä!

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180