Pedagogisen yhteisön johtaminen

Rehtori tai esihenkilö, miten johdat pedagogista yhteisöä? Pedagogisen yhteisön johtaminen -koulutushankkeessa tavoitteena on tukea oppilaitoksen pedagogista johtamista eri toimijoiden tasolla.

Hanke koostuu kolmesta opintopisteytetystä kokonaisuudesta johtoryhmille, oppilaitosten esimiehille opettajatiimien vastuuhenkiloille. Hankkeella tuetaan oppilaitosten eri tasojen johtamistyötä tekeviä henkilöitä ja ryhmiä rakentamaan pedagogista johtamista oppilaitoksen perustehtävän suunnassa. Hankkeen ytimen muodostaa käsitys siitä, että oppivan yhteisön yhteistä oppimista voidaan eri johtamisroolien avulla edistää. Näin saadaan aikaan myös opiskelijan kannalta mielekäs opiskeluympäristö, jossa kaikki osapuolet toimivat saman tavoitteen suunnassa.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joista voit valita sinulle sopivimman. Kahden ensimmäisen koulutusosion osallistujille järjestetään yhteinen aloitusseminaari ja yhteinen päätösseminaari verkossa:

  • aloitusseminaari to 16.3.2023 klo 12.00–16.00 
  • päätösseminaari to 25.5.2023 klo 12.00–16.00

Seminaarien välissä koulutusosiot toteutuvat eri tavoin, ks. tarkemmin koulutusosioiden kuvaukset.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu oppilaitosten johtoryhmille, rehtoreille ja esihenkilöille sekä opettajatiimien johtajille ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, taiteen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Toimiva johtoryhmä - oppilaitoksen pedagogisen johtamisen sydän 4 op

Tämä koulutusosio on suunnattu oppilaitosten pedagogisesta toiminnasta vastaaville johtoryhmille. Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

•    Johtoryhmän toimintaan vaikuttavat seikat pedagogisessa yhteisössä
•    Johtoryhmäkohtainen kehittymissuunnitelma
•    Johtoryhmäkohtainen valmennus siten, että toiminnasta tulee pedagogisesti linjakasta

Aloitus- ja päätösseminaarien välissä jokaiselle johtoryhmälle järjestetään kolme 3 h mittaista johtoryhmäkohtaista coaching-tapaamista. Tapaamisten ajankohdat sovitaan johtoryhmien kanssa.

Ilmoittaudu tähän osioon sähköpostitse, Anna Leppäkorpi (etunimi.sukunimi@jamk.fi).
 

Opettajana vastuuroolissa - mitä on jaettu pedagoginen johtajuus? 4 op

Tämä koulutusosio on suunnattu oppilaitoksessa toimivien opettajatiimien vastuuhenkilöille ja niistä tehtävistä kiinnostuneille. Koulutusosion keskeiset sisällöt ovat:

•    Jaettu pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa ja tiimin toiminnassa
•    Työyhteisön toimintakulttuuri ja jaetun pedagogisen johtajuuden mahdollistaminen
•    Ammatillisen toimijuuden toteutuminen jaetussa pedagogisessa johtajuudessa

Aloitus- ja päätösseminaarien (ks. edellä) lisäksi kaksi tapaamista verkossa:

  • ti 4.4.2023 klo 12.00–16.00
  • to 4.5.2023 klo 12.00–16.00

Koulutuspäivien välillä osallistujat työskentelevät itsenäisesti oman työnsä kehittämistä tukevien tehtävien avulla. 
 

Johtamispysäkit

Muutos on jatkuvaa. Pysäkeillä pohdimme, kuinka muutos haastaa perinteisiä johtamisen työkaluja, toimintatapoja ja ajattelua. Saat idean, työkalun ja soveltamisvinkkejä omaan työhösi. Pysähdy, rauhoitu, keskity. 

  • ti 14.2.2023 klo 12.00–16.00 Johdanko prosessia vai ihmistä? – ihmisten johtaminen
  • ti 21.3.2023 klo 12.00–16.00 Kuinka ennakoida ennakoimatonta? – muutosjohtajuus
  • ti 25.4.2023 klo 12.00–16.00 Yksin vai yhdessä? – jaettu johtajuus, yksilö- tai tiimityö
  • päätepysäkki ma 15.5.2023 klo 12.00–16.00 Kokemuksien ja oppien jako. Synteesi / katse tulevaan. Yhteistyöskentelyä kaikkien pysäkeille osallistuneiden kesken.

Pysäkeistä on mahdollista halutessaan tehdä 1 op suoritus.

Ilmoittaudu tästä
 

Lisätietoja

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357