Pedagogisen yhteisön johtaminen

Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitoksen pedagogista johtamista eri toimijoiden tasolla: Johtoryhmien toiminnan ja ajattelutavan suuntaamisella ottamaan vastuuta pedagogisesta johtamisesta, Opettajatiimien toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämisellä ja Johtamispysäkki toimii esihenkilöiden yhteisenä pysähtymisen paikkana johtamisen ajankohtaisten teemojen äärelle.

Hanke koostuu kolmesta opintopisteytetystä kokonaisuudesta johtoryhmille, oppilaitosten esimiehille opettajatiimien vastuuhenkiloille. Hankkeella tuetaan oppilaitosten eri tasojen johtamistyötä tekeviä henkilöitä ja ryhmiä rakentamaan pedagogista johtamista oppilaitoksen perustehtävän suunnassa. Hankkeen ytimen muodostaa käsitys siitä, että oppivan yhteisön yhteistä oppimista voidaan eri johtamisroolien avulla edistää. Näin saadaan aikaan myös opiskelijan kannalta mielekäs opiskeluympäristö, jossa kaikki osapuolet toimivat saman tavoitteen suunnassa.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu oppilaitosten johtoryhmille, rehtoreille ja esihenkilöille sekä opettajatiimien johtajille ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, taiteen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Toimiva johtoryhmä - oppilaitoksen pedagogisen johtamisen sydän 4 op

Keskeiset sisällöt

 • Johtoryhmän toimintaan vaikuttavat seikat pedagogisessa yhteisössä
 • Johtoryhmäkohtainen kehittymissuunnitelma
 • Johtoryhmäkohtainen valmennus siten, että toiminnasta tulee pedagogisesti linjakasta

Jaettu pedagoginen johtajuus opettajan erilaisissa vastuurooleissa 4 op

Keskeiset sisällöt

 • Jaettu pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa ja tiimin toiminnassa
 • Työyhteisön toimintakulttuuri ja jaetun pedagogisen johtajuuden mahdollistaminen
 • Ammatillisen toimijuuden toteutuminen jaetussa pedagogisessa johtajuudessa

Johtamispysäkki 1 op

Johtamisen tueksi pysähdytään tutustumaan johtamisen ajankohtaisiin ilmiöihin ja saadaan eväitä jatko työstää ao. ilmiöitä omassa työyhteisössä. Pysähdy, keskity, toimi! Osallistujat saavat idean, työkalun ja soveltamisvinkkejä omaan työhön.

Keskeiset sisällöt

 • Ennakointi ja ennakointi käytännöt johtamisessa
 • Osaamisperusteisuuden johtaminen
 • Etäjohtaminen
 • Opettajajohtajuus - mitä on opettajan johtajuus muuttuvissa tilanteissa?
 • Moninaisuus työyhteisössä

 

Lisätietoja

Anna Leppäkorpi

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357