Etäjohtamisen ihmeellisyys

Johtaminen on isossa murroksessa, koska organisaatiot ovat hajallaan. Monipaikkaisuus ja etätyö haastavat perinteiset johtamisen tavat sekä työyhteisöjen yhteisöllisyyden uudella tavalla. Pandemian vuoksi on tehty valtava loikkaus etätyössä, ja nyt on aika pysähtyä miettimään, mitä uusi tapa tehdä töitä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta. Mikä on esihenkilön rooli etäjohtamisessa ja millä tavoin esihenkilö voi tukea uusin, teknisinkin keinoin oman henkilöstönsä jaksamista ja tavoitteellista toimintaa?

Koulutushanke tarjoaa välineitä pandemian jälkeisen toimintakulttuurin ja yhteisön johtamiseen.  Koulutukset tarjoavat näkökulmia toimintakulttuurin muutokseen ja muuttamiseen monipaikkaisessa pedagogisessa yhteisössä.

Hankkeen tuloksena osallistujien valmiudet toteuttaa laadukasta etäjohtamista ja edistää tavoitteellista yhteisöllisyyttä etätyöskentelyn keinoin paranevat. Osallistujat saavat uusia tapoja toteuttaa ja kehittää etäjohtamista.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu oppilaitosten rehtoreille ja esihenkilöille ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, taiteen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

Toimintakulttuuri muutoksessa - pandemian jälkeinen yhteisö? 4 op

Keskeiset sisällöt

  • Toimintakulttuuri ja sen muutos
  • Pedagogisen yhteisön johtaminen
  • Työn suunnittelu / jakaminen
  • Uudenlaiset työmenetelmät

Monipaikkaisuus ja moniaikaisuus johtamisen haasteena 3 op

Keskeiset sisällöt

  • Miten voit pedagogisesti johtaa monipaikkaista organisaatiota?
  • Työkaluja ja toimintatapoja etäjohtamiseen
  • Esihenkilön rooli ja sen muutos
  • Moniaikaisuus

Lisätietoja

Anna Leppäkorpi

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357