Linjakas pedagoginen johtaminen

Yhteinen suunta yhteisen tekemisen perustana

Eri johtamisroolien avulla voidaan edistää oppivan yhteisön yhteistä oppimista. Tällöin saadaan aikaan myös opiskelijan kannalta mielekäs opiskeluympäristö, jossa kaikki osapuolet toimivat saman tavoitteen mukaisesti. Tässä koulutuskokonaisuudessa tuetaan oppilaitosten eri tasojen johtamistyötä tekeviä henkilöitä ja ryhmiä linjakkaan pedagogisen johtamisen rakentamisessa, oppilaitoksen perustehtävä huomioiden.

Koulutuskokonaisuuden eri osioissa perehdytään muun muassa pedagogisen yhteisön johtoryhmän toimintaan vaikuttaviin seikkoihin, työyhteisön toimintakulttuuriin ja jaettuun johtajuuteen sekä vertaisoppimiseen jatkuvan oppimisen ja työn merkityksellisyyden vahvistajana. Koulutuksissa kehität valmiuksiasi toimia omassa tehtävässäsi koulutuksen järjestäjän linjakkaan pedagogisen johtamisen toteuttamiseksi.

Kohderyhmä: Koulutusosiot on suunnattu pedagogisesta toiminnasta vastaaville johtoryhmille, opettajatiimien vastuuhenkilöille ja vertaisvalmentajille ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joista voit valita sinulle sopivimman. Kaikkien koulutusosioiden osallistujille järjestetään yhteinen aloitusseminaari ja yhteinen päätösseminaari. Seminaarien välissä koulutusosiot toteutuvat eri tavoin, ks. tarkemmin koulutusosioiden kuvaukset.

Aikataulu:

  • pe 14.1.2022 klo 9–14 aloitusseminaari verkossa
  • koulutusosiokohtaiset tapaamiset ryhmän kanssa sovittuina ajankohtina
  • to 19.5.2022 klo 10–15 päätösseminaari Jyväskylässä

Kouluttajat:
Lehtori Ari Hyyryläinen, yliopettaja Harri Keurulainen ja lehtori Ritva Ylitervo, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ota yhteyttä

Anna Leppäkorpi

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357