Vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa ja toisella asteella

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää vaativan erityisen tuen käytänteitä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen. Koulutuksissa keskitytään yhteisen osaamisen lisäämiseen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä moniammatillisessa ja -alaisessa yhteistyössä.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Itä-suomen yliopiston yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu vaativan erityisen tuen tehtävissä toimiville perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä heidän esihenkilöilleen.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista tai lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa koulutus alueellesi.

Nivelvaiheohjaus perusasteelta toiselle asteelle 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Nivelvaiheeseen liittyvä koulutusjärjestelmä ja lainsäädäntö, ml. oppivelvollisuus
 • Uraohjaus (osallisuus)
 • Ohjaus yhteistyönä nivelvaiheessa
 • Alueellinen yhteistyö nivelvaiheessa

Koulutus toteutetaan 10.11.-8.12.2022 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen.

Vaativa erityinen tuki teoriassa ja käytännössä 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Vaativan erityisen tuen käsite perusopetuksessa ja toisella asteella
 • Käsitteen taustaa ja syntyhistoria
 • Vaativa erityinen tuki käytännössä – haasteita ja ratkaisuja
 • Vaativa erityinen tuki tulevaisuudessa

Koulutus on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Moniammatillisen yhteistyön käsite ja jäsentämisen malleja
 • Erilaiset asiantuntijanäkökulmat: palvelujärjestelmä, toimintaympäristöt ja toimijat
 • Yhteistyön pedagoginen johtaminen ja koordinaatio
 • Kohteesta kumppaniksi
 • Suunnitelmien koordinointi ja työnjako
 • Eettiset, tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset

Koulutus on toteutettu yhteistyössä TAMKin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Oppilaan / opiskelijan toimijuus 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Osallisuuden, aktiivisen osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden teoreettinen perusta
 • Dialogisuus; inklusiivinen pedagogiikka ja valtasuhteet
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, esiin opiskelijat itse tärkeimpinä pitämät vahvuudet ja osaaminen
 • HOJKS/HOKS yhteisesti vahvuuksien ja osaamisen kehittämiseksi

Koulutuksen toteuttaa TAMK, lisätietoja TAMKin verkkosivuilta.

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Ota yhteyttä

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083