Onnistunutta tukea aikuisten opinpoluille

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toteutusmallissa aikuisopiskelijoiden tuki ja ohjaus on jäänyt vähäiselle huomiolle. Tuen tarpeiden tunnistaminen, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen vaatii erityispedagogiikan rinnalla aikuispedagogiikan ja sosiokulttuurisen viitekehyksen tuntemista ja tulkintaa. Aikuisten elämäntilanteen ja kokemusmaailman tietämys sekä opiskelustrategioiden hyödyntäminen ovat avaimia vaikuttavaan erityiseen tukeen ja ohjaukseen.

Onnistunutta tukea aikuisten opinpoluille -koulutushankkeen tavoitteena on lisätä opettajien osaamista ohjata ja tukea erityistä tukea tarvitsevia aikuisopiskelijoita ja kehittää oppilaitosten erityisen tuen järjestämismalleja aikuisopiskelijoille. Hankkeen koulutuksissa perehdytään aikuisopiskelijoiden tukeen opettajan osaamisena: mihin aikuiset tarvitsevat tukea ja miten tukitoimet järjestetään kaikille yhteisessä koulutusmallissa.

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Taitotalon kanssa.
 

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu ammatillisen koulutuksen erityisen tuen käytänteistä ja kehittämisestä kiinnostuneille aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen toimijoille.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Oppilaitoskohtaisissa toteutuksissa sisältö ja toteutus voidaan sopia tilaajan tarpeiden mukaan.

 

Koulutukset

Aikuiset opinpolulla: erityinen tuki mahdollisuutena -seminaari

Seminaarissa luodaan katsaus ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien aikuisten erityisen tuen nykytilaan sekä oppilaitoskohtaisiin ratkaisuihin.

Seminaari järjestettiin 4.10.2022 Taitotalossa Helsingissä.

Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus 3 op

Koulutuksessa keskitytään aikuisten opiskelun ja oppimisen haasteisiin, erityiseen tukeen ja ratkaisuihin opinpolun eri vaiheissa. Tavoitteena on tehdä aikuisten tuki näkyväksi osana oppilaitoksen erityisen tuen palvelujärjestelmää.

Keskeiset sisällöt

• Aikuisten perustaidot, oppimisen valmiudet ja haasteet
• Erityisen tuen järjestäminen oppilaitoksessa
• Joustava haku, OPVA ja TUVA aikuisten oppimisen edistäjänä
• Aikuisten tuki, ohjaus ja erityinen tuki opettajan työnä

Koulutus toteutettiin syksyllä 2022.

Pitoa ja luistoa aikuisten opinpoluille 3 op

Koulutuksessa tunnistetaan ja arvioidaan aikuisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja tukemisen keinoja eri oppimisympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

  • Tunnista tuen tarpeet ja opiskelijan omat strategiat
  • Osallista ja ohjaa onnistumaan
  • Arvioi tuen vaikuttavuutta
  • Ohjaa yksilöllisille urapoluille

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena 15.2. - 25.4.2023.
 

Lisätietoja

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083