Tasa-arvoa digitaaliseen oppimiseen

Verkko- ja hybridiopetustilanteet ovat osa entistä useamman opettajan arkea kaikilla koulutusasteilla. Esimerkiksi koronapandemian seurauksena syntyneet toimintaympäristön muutokset, digitalisaatio ja verkkoon siirtyvä vuorovaikutus aiheuttavat uusia, muun muassa oppimisen tasa-arvoon liittyviä haasteita opetukselle ja oppimiselle. Nämä haasteet heijastuvat etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden arkeen.

Hankkeen neljässä koulutusosiossa kehitetään opettajien digipedagogista osaamista. Koulutusosioiden oppimis- ja kehittämistehtävät kytkeytyvät kiinteästi osallistujien omaan työhön. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutusmenetelmät: Koulutusosiosta riippuen koulutukset rakentuvat muun muassa orientoivasta aloitusmateriaalista, lähipäivistä, webinaareista, itsenäisistä tehtävistä/opetuskokeiluista ja henkilökohtaisesta videopalautteesta.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutus toteutettavaksi alueellesi tai oman oppilaitoksesi henkilöstölle!

Hybridiopetus 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan erilaisia hybridiopetuksen malleja ja toimintatapoja, joilla voidaan rakentaa oppimistilanteisiin tasa-arvoista vuorovaikutusta. Koulutus toteutetaan verkossa 4.10. - 13.12.2022.

Sisältö:

 • Hybridiopetuksen pedagogiikka ja tavoitteet
 • Erilaiset hybriditilanteet
 • Opiskelijoiden ja opettajien välineet
 • Ideoita vuorovaikutuksen rakentamiseen
 • Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät

Saavutettavan opintokokonaisuuden rakentaminen 5 op

Koulutuksessa tarjotaan osallistujalle saavutettavien digitaalisten oppimisprosessien rakentamisen työkaluja ja malleja, joita he voivat hyödyntää omassa työssään. Koulutus toteutetaan verkossa 3.10. - 12.12.2022.

Sisältö:

 • Erilaisten opetustilanteiden saavutettavuus
 • Saavutettavuus digitaalisissa ympäristöissä ja oppimisessa
 • UDL-viitekehys oppimisprosessin suunnittelun tukena
 • Oppimisalustan käytettävyys

Pedagoginen muotoilu oppimisprosessin suunnittelun työkaluna 5 op

Koulutuksessa tarjotaan osallistujalle pedamuotoiluun pohjautuvia oppimisprosessin suunnittelun työkaluja ja malleja. Osallistujat suunnittelevat omille opiskelijoilleen oppimisprosessin, jossa he huomioivat saavutettavuuden ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen liittyviä näkökulmia.

Sisältö:

 • Pedamuotoilu – opiskelijalähtöisen suunnittelun työkalut
 • Oppimisen suunnittelun elementit: oppimisprosessi, oppimistehtävät, palaute ja arviointi
 • Saavutettavuus

Koulutus on toteutettu syksystä 2021 kevääseen 2022.

Mitä jokaisen opettajan pitää tietää saavutettavuudesta? 2 op

Koulutukseen osallistuvat saavat perusvalmiudet huomioida saavutettavuus erilaisissa digitaaliseen oppimiseen liittyvissä pedagogisissa valinnoissa.

Sisältö:

 • Saavutettavuus – opettajan uusi velvollisuus
 • Saavutettavuus pedagogisissa valinnoissa – UDL-viitekehys
 • Saavutettavuus oppimateriaaleissa

Koulutus on toteutettu keväällä 2022.

 

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti - ota yhteyttä niin sovitaan asiasta tarkemmin!

Ota yhteyttä

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357