Tasa-arvoa digitaaliseen oppimiseen

Verkko- ja hybridiopetustilanteet ovat osa entistä useamman opettajan arkea kaikilla koulutusasteilla. Esimerkiksi koronapandemian seurauksena syntyneet toimintaympäristön muutokset, digitalisaatio ja verkkoon siirtyvä vuorovaikutus aiheuttavat uusia, muun muassa oppimisen tasa-arvoon liittyviä haasteita opetukselle ja oppimiselle. Nämä haasteet heijastuvat etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden arkeen.

Hankkeen neljässä koulutusosiossa kehitetään opettajien digipedagogista osaamista. Koulutusosioiden oppimis- ja kehittämistehtävät kytkeytyvät kiinteästi osallistujien omaan työhön. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutusmenetelmät: Koulutusosiosta riippuen koulutukset rakentuvat muun muassa orientoivasta aloitusmateriaalista, lähipäivistä, webinaareista, itsenäisistä tehtävistä/opetuskokeiluista ja henkilökohtaisesta videopalautteesta.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Tilaa koulutus toteutettavaksi alueellesi tai oman oppilaitoksesi henkilöstölle!

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti - ota yhteyttä niin sovitaan asiasta tarkemmin!

Ota yhteyttä