Toisen asteen väylähaku, kevät 2023

Iloiset opiskelijat

Mikäli olet suorittanut korkeakouluopintoja 2.asteen ammatillisen tutkinnon aikana, voit tietyin ehdoin hakea toisen asteen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi Jamkiin. Toisen asteen väylähaku järjestetään 2.-15.5.2023.

Hakukelpoisuus

 • Sinun tulee suorittaa korkeakouluopinnot 2.asteen ammatillisen tutkinnon aikana (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)
 • Suoritetut korkeakouluopinnot tulee olla Jamkin haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja
 • Korkeakouluopinnot tulee olla merkittynä Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelle ja niitä tulee olla vähintään 30 op. Opinnoista tulee olla:
  • vähintään 15 op alakohtaisia opintoja
  • vähintään 6 op muita kuin ammattiopintoja
  • tekniikan alalla oltava vähintään 3 op korkeakoulutasoisia pakollisia matematiikan opintoja (ei valmentavia opintoja).
  • opinnoista hyväksiluettuja opintoja saa olla maksimissaan 10 op ja niiden tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia
 • Korkeakouluopintojen tulee olla suoritettuna ja merkittynä Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelle 20.6.2023 mennessä. 
 • Sinulla tulee olla haettavaa tutkintoa vastaava 2.asteen ammatillinen tutkinto suoritettuna 14.7.2023 mennessä.

Toisen asteen väylähaku järjestetään 2.-15.5.2023. Hakeminen tapahtuu erillishaun lomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. Haku toteutetaan samaan aikaan avoimen väylähaun kanssa, mutta eri lomakkeella! Hakulomakkeelle voit valita kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. 

 

Sosiaali- ja terveysala: Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Paikkamäärät

Kevään 2023 haussa tarjolla olevat tutkinto-opiskelijapaikat:

  Päivätoteutus Monimuotototeutus
Sairaanhoitaja (AMK) 5 4
Fysioterapeutti (AMK) 2 -
Toimintaterapeutti (AMK) 2 -
Sosionomi (AMK) - 2
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) - 2
Tradenomi (AMK), liiketalous 5 -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 5 -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta 10 -
Bachelor of Hospitality Management, Tourism Management 5 -
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 5 -
Insinööri (AMK), logistiikka 5 5
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 5 -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 1 -
Insinööri (AMK), konetekniikka 4 -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 10 5

 

Valintakriteerit

Toisen asteen väylähaussa kaikissa koulutuksissa, paitsi musiikkipedagogi (AMK)-koulutuksessa, vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 20.6.2023 mennessä suorittaneet hakukelpoiset hakijat valitaan koulutukseen. Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa valinta tehdään valintakokeen perusteella.

20.6.2023 tarkistetaan, että kaikki kevään 2023 toisen asteen väylän valintakriteerit täyttyvät (suoritetut opintopisteet sekä soveltuva toisen asteen tutkinto suoritettuna viimeistään määräaikaan 14.7.2023 mennessä).  Jamkin avoimen amkin suoritusote tarkistetaan suoraan Jamkin opintosuoritusrekisteristä.

Aikataulu

 • Toisen asteen väylähaku järjestetään 2.-15.5.2023. Hakeminen tapahtuu erillishaun lomakkeella opintopolku.fi -palvelussa. 
 • Korkeakouluopintojen tulee olla suoritettuna ja merkittynä Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteelle 20.6.2023 mennessä 
 • Tulokset julkaistaan 7.7.2023. 
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan 14.7.2023 klo 15 mennessä, jolloin myös haettavaa tutkintoa vastaavan alan 2.asteen ammatillinen tutkinto tulee olla valmis.
 • Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2023.

Liitteet

Hakijapalvelut tarkistavat Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteen suoraan Jamkin opintosuoritusrekisteristä 20.6.2023 jälkeen.

Sinun tulee toimittaa ammatillisen tutkinnon tutkintotodistus hakijapalveluihin 14.7.2023 mennessä. 

Lukuvuosimaksut englanninkielisissä koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Tuition fees and scholarships

The tuition fee concerns non-EU/EEA degree students who study in English-taught Bachelor's or Master's degree programme. Scholarship available.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.