artikkeli

Miia Riihimäki, lehtori, Kuntoutusinstituutti

Miia Riihimäki
Erityisosaamiseni on luonto-, elämys- ja seikkailutoiminnan hyödyntämisessä osana kasvatus- ja kuntoutustyötä.

Työskentelen Kuntoutusinstituutissa toimintaterapian lehtorina. Aiempi työkokemukseni ja kiinnostukseni on ollut vahvasti lasten ja nuorten toimintaterapiassa, hauraassa asemassa olevien nuorten toimijuus- ja minäpystyvyyskokemusten tukemisessa, sekä luonto- ja elämyselementtien yhdistämisessä erilaisiin yksilö- ja ryhmäinterventioihin. Toimin aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä luonto- ja seikkailuperusteiseen kasvatukseen ja kuntoutukseen kohdentuvissa verkostoissa sekä Kuntoutusinstituutin Aktiivinen elämäntapa ja liikunta -asiantuntijaryhmässä.

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK) ja liikunnanohjaaja (AMK) erikoisalueinani luontoliikunta ja soveltava liikunta, sekä MA Transcultural European Outdoor Studies, jossa opintoni kohdentuivat elämyspedagogiikkaan, seikkailun terapeuttiseen käyttöön sekä seikkailuterapiaan.

Olen erittäin kiinnostsunut kokemuksellisen, humanistisen ja dialogisen pedagogiikan kehittämisestä ja kuvaisin itseäni asiantuntijana mentoriksi, joka mahdollistaa oppimisen oivaltamisen kautta. Haluan olla kehittämässä tulevaisuuden korkeakoulua, joka mahdollistaa monikanavaisen oppimisen ja palvelee täten yksilöä oman asiantuntijuudensa kehittymisessä.

Erityisosaamiseni on luonto-, elämys- ja seikkailutoiminnan hyödyntämisessä osana kasvatus- ja kuntoutustyötä. Elämys- ja seikkailutoiminta pohjaa ydintään merkityksellisiin, vahvan muistijäljen jättäviin kokemuksiin itsestä toimijana ja mahdollistaa näin yksilön kasvun niin yksilönä kuin yhteisönsä jäsenenä.

Uskon, että kasvavan verkko-opetuksen ja digitalisaation rinnalla meillä on tarve myös kokonaisvaltaisiin kokemuksiin, aistiärsykkeisiin sekä luontoyhteyteen. Toiveenani on olla edistämässä tätä mahdollisuutta niin kansallisesti meillä Suomessa kuin kansainvälisesti ympäri maailmaa.

Miia LinkedInissä

Kysy lisää

Miia Riihimäki

Tuntiopettaja, Visiting Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503140329