artikkeli

Katriina Hyvönen, vanhempi tutkija, Kuntoutusinstituutti

Katriina Hyvänen hevosen vierellä
Ihmisen ja luonnon hyvinvointi eivät ole toisistaan erotettavissa, vaan ne ovat kiinteästi toisiinsa kytkeytyneet.

Minulla on laajaa osaamista hyvinvoinnin edistämisestä työelämässä sekä kuntoutuksesta tutkimushankkeisiin ja kuntoutuspsykoterapiaan liittyvän kokemukseni myötä.

Olen aloittanut vanhempana tutkijana jamkin Kuntoutusinstituutissa tammikuussa 2021 ja työskentelen tällä hetkellä ESR-rahoitteisessa KUURA -hankkeessa, jossa luomme kokonaisvaltaisen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketin ja työn muokkauksen toimintamallin työpaikkojen käyttöön. Olen mukana myös useissa kansainvälisesti aktiivisissa tutkimusverkostoissa, joihin kuuluu alan huippututkijoita.

Koulutukseltani olen psykologian tohtori ja minulla on dosentin arvo, jonka ala on työhyvinvointi. Lisäksi olen kouluttautunut tanssi-liiketerapeutiksi ja integratiivisen psykoterapian kouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Opiskelin alkujaan psykologiksi Englannissa ja työskentelin siellä kymmenen vuoden ajan. Suomessa olen toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa.

Uskon, että keskeisenä kuntoutuksen teemana tulee jatkossakin olemaan ihmisen suhde itseensä sekä sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.

Tutkimukseni kärkiteemoina ovat työhyvinvointi, mielenterveys, luonto ja luovuus

Luontolähtöisiin interventioihin suuntautuneissa tutkimushankkeissa olen kehittänyt ja tutkinut interventioiden vaikuttavuutta työhyvinvoinnin edistämiseen sekä masennuksen hoitoon. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä työterveys- ja mielenterveyspalveluiden kanssa, joissa olen ollut mukana kouluttamassa sekä työnohjaamassa terveydenhuollon ammattihenkilöitä luontolähtöisten ryhmien ohjaamiseen. Tutkimushankkeissa olen tehnyt myös laajaa yhteistyötä useiden eri yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Tutkimukseni kärkiteemoina ovat työhyvinvointi, mielenterveys, luonto ja luovuus. Olen mukana tutkimushankkeissa, joiden päätavoitteina on selvittää psykologisten interventioiden käyttökelpoisuutta työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä. Tarkastelen toiminnallisten (esim. luontolähtöisten ja tanssi-liiketerapeuttisten) menetelmien käytettävyyttä ja tuloksellisuutta työhyvinvoinnin edistämisessä ja masennuksen kuntoutuksessa. Tutkimukseni on kohdistunut myös interventioiden tuloksellisuuden taustalla vaikuttaviin tekijöihin, kuten tutkittavien kokemuksiin, vuorovaikutukseen ja ympäristöön.

Minulla on laajaa osaamista hyvinvoinnin edistämisestä työelämässä sekä kuntoutuksesta tutkimushankkeisiin ja kuntoutuspsykoterapiaan liittyvän kokemukseni myötä. Olen myös erittäin kiinnostunut kuntoutuksen kehittämisestä, tutkimuksesta ja tutkimustiedon soveltamisesta yhteistyössä eri organisaatioiden, verkostojen ja opiskelijoiden kanssa.

Uskon, että keskeisenä kuntoutuksen teemana tulee jatkossakin olemaan ihmisen suhde itseensä sekä sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Toiveenani on jatkaa tutkimus- kehittämis- ja koulutustoiminnan kautta ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin edistämistä. Ihmisen ja luonnon hyvinvointi eivät ole toisistaan erotettavissa, vaan ne ovat kiinteästi toisiinsa kytkeytyneet. Psykologisesta näkökulmasta minua erityisesti kiinnostaa tukea ihmisen itsesäätelyä ja käyttäytymistä yhteisen hyvinvoinnin suuntaan.

Katriina Twitterissä

Katriina LinkedInissä

Lue lisää Kuura -hankkeesta

Tutustu Tampereen yliopiston EnviWell -tutkimusryhmän toimintaan

Kysy lisää

Katriina Hyvönen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505170986