artikkeli

INPRO-blogi 7 Belgia: INPROn osaamisen viitekehyksen pilotointi vuonna 2022

Belgian tiimi (AP University of Applied Sciences) on vastannut osaamisen viitekehyksen (INPRO CF) kehittämisestä.  INPRO CF on hyväksytty ja mukautettu versio WHO:n kuntoutuksen osaamisviitekehyksestä (RCF) yhdistettynä myös muihin olemassa oleviin moniammatillisiin osaamisviitekehyksiin. Yksi INPROn osaamisen viitekehyksen lisäyksistä on se, että siinä keskitytään moniammatilliseen koulutukseen ja käytäntöön.

Blogissa esitellään osaamisen viitekehyksen (INPRO CF) pilotointiin liittyvät hankkeet vuonna 2022!

Lue lisää tämän linkin takaa!