artikkeli

Anu Pelkonen, lehtori, Kuntoutusinstituutti

Lehtori Anu Pelkonen
Minulla on monipuolista ja monialaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan erilaisista tehtävistä mm. päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluesimiehenä, valmentajayrittäjänä ja projektipäällikkönä.

Kehitetään yhdessä uusia ja innovatiivisia toimintatapoja!

Olen työskennellyt jamkissa noin 16 vuotta, josta viimeiset kahdeksan vuotta olen toiminut monialaisen kuntoutuksen erilaisissa tehtävissä. Opetan tällä hetkellä kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelman (AMK) ammattiaineita sekä yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa. Olen myös mukana organisaatioille toteutettavissa henkilöstökoulutuksissa ja valmennuksissa sekä useissa hankkeissa. Lisäksi koordinoin jamkin edustajana muutaman yhteistyöorganisaation kumppanuustoimintaa ja toimin työhyvinvoinnin ja työkykykuntoutumisen asiantuntijaryhmän koordinaattorina.

Minulla on kokemusta projektipäällikön tehtävistä sekä valmennusyrittäjyydestä. Olen työskennellyt myös muutaman vuoden päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluesimiehenä pörssiyhtiössä, jolloin sain tutustua aitiopaikalta sote -alan yritysmaailman toimintatapoihin. ”Entisessä elämässäni” olen toiminut yli 10 vuoden ajan myös esimiehenä ja yrittäjänä ravitsemis- ja palvelualalla.

Koulutukseltani olen kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), ammatillinen opettaja (AmO). Lisäksi olen suorittanut mm. ohjauksen osaajan, tiiminvetäjän sekä digiopettajan ja projektiosaajan valmennukset.

Minulla on vahvaa hanketyönosaamista ja tällä hetkellä toiminkin asiantuntijana 16 korkeakoulun toteuttamassa Sote -alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta- Sotetie -hankkeessa (ESR), jossa on toteutettu mm. asiakas- ja palveluohjauksen verkkokoulutuksen pilotointia sekä kehitetty jatkuvan oppimisen verkko-koulutustuotteita.

Tulevaisuus monialaisen kuntoutuksen alueella näyttää valoisalta, mutta työn täyteiseltä. Palvelut ovat kehittyneet oikeaan suuntaan, mutta paljon on edelleen kehitettävää. Kuntoutuksen tulee olla kiinteä ja tunnistettu osa soten rakenne- ja sisältöuudistusta, tulevaisuuden sote -keskusten palveluja ja työvoimapolitiikkaa. Erityisesti asiakaskokemuksen huomioiminen kuntoutuksen kehittämistyössä on valjastettava toiminnan johtavaksi teemaksi.
 
Olen mielelläni mukana ideoimassa ja kehittämässä uusia innovatiivisia toimintatapoja organisaatioiden kumppanina, olipa sitten kysymys opiskelijayhteistyöstä, henkilöstökoulutuksesta ja -valmennuksesta tai kehittämishankeyhteistyöstä.

Ota yhteyttä

Anu Pelkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505434781