artikkeli

Aila Pikkarainen, lehtori, Kuntoutusinstituutti

Asiantuntija Aila Pikkarainen
Olen työskennellyt useissa alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja minulla on vahvaa osaamista mm. kotikuntoutuksesta.

Aila on pitkän linjan Jamkilainen

Olen työskennellyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yli 20 vuotta lehtorina, projektipäällikkönä ja tutkijana sekä kouluttajana ja kehittäjänä. Toimin myös Kuntoutusinstituutin Ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus -asiantuntijaryhmän koordinaattorina. Ennen JAMKia työskentelin toimintaterapeuttina erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa ja vanhainkodissa eri puolella Suomea noin 15 vuoden ajan.

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti, erikoistoimintaterapeutti, terveydenhuollon maisteri (gerontologia ja kansanterveystiede), kasvatustieteen maisteri sekä kasvatustieteen tohtori (aikuiskasvatustiede). Tutustu artikkeliväitöskirjaani ”Ikääntyneiden aikuisten toimijuus kuntoutuksessa” (2020)!

Erityisosaamiseeni kuuluvat mm. gerontologinen kuntoutus, elämänkulku, toimijuus, kotikuntoutus, työelämän kehittäminen, erilaiset kehittämis- ja tutkimustyön menetelmät sekä ohjaustyön menetelmät.

Vahva kokemus projektitoiminnasta

Projektit ovat tulleet tutuksi vuosien varrella: olen työskennellyt alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Niissä on kehitetty mm. esteettömyyttä, ikääntyneiden asumista ja kuntoutusta sekä työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia. Tällä hetkellä kotikuntoutuksen kehittäminen ja edistäminen onkin ajankohtainen teema, jonka piirissä toimin aktiivisesti. Minulla on myös kokemusta projektien osalta useista eri rahoituskanavista. Lisäksi olen toiminut GeroCenter-säätiön valmistelijana Jamkin edustajana sekä ollut toteuttamassa Jyväskylän yliopiston ja Jamkin yhteistä ikääntyneiden kehittämis- ja tutkimushanketta OKM:n rahoituksella 2000-luvun puolivälissä. Alla muutamia projekteja, joissa olen ollut mukana.

  • Palvelumuotoilua kotihoitoon-hanke (Pa-Mu), Työsuojelurahasto (2019-2021)
  • Lähihoitajien kotihoidon ja -kuntoutuksen osaamisen kehittäminen diplomikoulutuksella (2019-2022)
  • IKÄ-MATKA-hanke, Kela (2018-2021)
  • Moniammatillinen kotikuntoutus, erikoistumiskoulutus (2016-2022), OKM
  • Kukoistava kotihoito -I&O-kärkihanke (2016-2018), STM
  • T-IKKU-hanke (2016-2018), Kela
  • EU IKKU-hanke (2009-2013), Kela
  • OKM ESKO-Esteetön koti ikääntyneiden ja erityisryhmien asumiseen -hanke (2008-2011)

Kysy lisää

Aila Pikkarainen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407604316