12.6.2020

JAMK vastaa koulutuksen kysyntään lisäämällä 125 aloituspaikkaa syksylle 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulu lisää syksyllä 2020 aloittavien opiskelijoiden määrää 125:llä. Kaikki aloituspaikat lisätään AMK-tutkintokoulutusohjelmiin. JAMKissa aloittaa syksyllä 2020 yhteensä 1151 opiskelijaa AMK-tutkinto-ohjelmissa.

Lisäaloituspaikat tulivat mahdollisiksi valtioneuvoston kesäkuun alussa julkistaman vuoden 2020 lisätalousarvion myötä, jossa esitettiin korkeakouluille rahoitusta aloituspaikkojen lisäämiseen jo meneillään olevassa opiskelijavalinnassa. Muun muassa koronapandemian vaikutuksiin vastaavan lisätalousarvion tavoitteena on taata yhä useammalle nuorelle väylä korkeakoulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille.

– Tämä tehtiin nopealla aikataululla ja on hyvä osoitus siitä, että valtio pystyy reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen nopeasti ja joustavasti. Samalla tämä toki kertoo myös siitä, että korkeakoulutusta pidetään arvossaan ja siihen halutaan panostaa, toteaa rehtori Jussi Halttunen.

Eniten paikkoja JAMKissa lisätään terveys- ja hyvinvointialalle, yhteensä 50 aloituspaikkaa. Liiketalouden alalle lisätään 20 aloituspaikkaa, tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalle yhteensä 15 aloituspaikkaa ja tekniikan aloille 25 aloituspaikkaa. Suhteessa suurin lisäys tehdään maa- ja metsätalousalalle: agrologitutkinnon paikkamäärä kasvaa yli puolella 15 lisäpaikan myötä. Tarkemmat luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Opiskelijavalinnan aikatauluun lisäpaikoilla ei ole vaikutusta. Tulokset julkistetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 644 913
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Aloituspaikat syksy 2020

OKM ohjauksen ala Tutkinto (hakukohde) Hakukohde Aloitus-paikat  Lisä-paikat

Kasvatusalat

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikkipedagogi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus

40

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

4

 
   

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

3

 
   

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus

20

5

   

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

20

 
 

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

7

 
   

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

40

5

 

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, avoimen amk:n väylä

4

 
   

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, avoimen amk:n väylä

4

 
   

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

25

10

   

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

30

10

 

Sosionomi (AMK), sosiaaliala

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, avoimen amk:n väylä

4

 
   

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

3

 
   

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

40

10

 

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

4

 
   

Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

3

 
   

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

20

5

   

Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus

20

5

Palvelualat

Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

6

 
   

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

5

 
   

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus

30

 
   

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus

30

 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

7

 
   

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, avoimen amk:n väylä

15

 
   

Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

10

 
   

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

30

5

   

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

110

10

   

Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, päivätoteutus

40

5

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Insinööri (AMK), tietotekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

35

 
   

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

10

 
   

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

25

 
   

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

90

10

 

Tradenomi, tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

8

 
   

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

30

5

Tekniikan alat

Insinööri (AMK), automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

5

 
   

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

40

10

 

Insinööri (AMK), energiatekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

5

 
   

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, Monimuotototeutus

10

5

   

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

25

 
 

Insinööri (AMK), konetekniikka

Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

4

 
   

Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

15

 
   

Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus

25

 
 

Insinööri (AMK), logistiikka

Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, avoimen AMK:n väylä

15

 
   

Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, avoimen AMK:n väylä

5

 
   

Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus

40

10

 

Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

40

 

Maa- ja metsätalousalat

Agrologi (AMK)

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus

25

15

 Yhteensä

   

1026

125

Takaisin