13.12.2018

Virtuaalivierailuista ratkaisu maatalousyrittäjien asiantuntijuuden ja osaamisen ylläpitämiseen?

Maatalousyrittäjien tiedontarve kasvaa toiminnan kehittyessä ja olosuhteiden muuttuessa. Maatalouden nopean rakennemuutoksen myötä maatalousyritykset ovat usein aiempaa suurempia ja osaamisen tarve yhä monipuolisempaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun luotsaamassa MataDigi-hankkeessa pureudutaan uusia teknologioita hyödyntäviin tiedonjakamisen malleihin.

Perinteiset koko päivän kestävät koulutukset eivät ole kaikille yrittäjille sopiva ratkaisu, sillä päivittäiset työt sitovat heidät tiloilleen. Tavoitteenamme on kehittää yhteistyössä alan yrittäjien kanssa verkkoon uusia oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös vertaisoppimiseen ja tietojen vaihtoon, kertoo MataDigi -hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Malvisto Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista.

Vertaisryhmätoiminta sekä tilavierailut on koettu maatalousyrittäjien keskuudessa parhaiksi kanaviksi hankkia uutta tietoa ja kehittää oman tilan toimintaa. Tieto pitää olla saatavissa helposti ja nopeasti esimerkiksi älypuhelimen kautta juuri silloin kun sitä itse tarvitsee.

 Yrittäjän tiedontarve on usein suurin tilan sesonkiaikaan, jolloin muualla järjestettäviin koulutuksiin osallistuminen on hankalinta. Virtuaalivierailut ja verkkovälitteinen vuorovaikutus sen sijaan tarjoavat joustavan vaihtoehdon vertaisoppimiseen. Virtuaalivierailut myös pienentävät kasvi- ja eläintilojen tautiriskejä, Malvisto kertoo.

Kaksivuotisessa MataDigi-hankkeessa uudenlaisia tiedon jakamisen malleja pilotoidaan aluksi yrittäjistä koostuvilla pienryhmillä. Pilottiryhmien kokemusten perusteella edelleen kehitetyt toimintamallit tuodaan kokeiluun verkkoon kaikille avoimelle alustalle.

 Olennaista on löytää aineistomuodot sekä materiaalit ja kanavat, joiden avulla alan tutkimustietoa ja vertaiskokemuksia voidaan jakaa joustavasti maatilayritysten kehittämisen tueksi. Tiedonvälitysmalleissa hyödynnetään erilaisia reaaliaikaisen ja omatahtisen tiedonvälityksen ja -hankinnan sekä vuorovaikutuksen yhdistelmiä, tiivistää hankevalmistelusta vastannut tieto- ja viestintätekniikan opettaja Anna-Stina Kuula.

 Tietosuojaan liittyvät asiat ovat olleet tänä vuonna näkyvästi esillä. Niiden huomiointi on oleellista myös hankkeen toteutuksessa tilojen turvallisuuden takaamiseksi.

Elokuuhun 2020 jatkuva hanke on suunniteltu siten, että materiaaleja voidaan tuottaa kokonaisen kasvukauden ajan. Näin esimerkiksi peltoviljelystä voidaan kuvata kasvukauden aikana materiaaleja, joihin yrittäjät voivat perehtyä sopivana ajankohtana.

MataDigi-hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Lisätietoja:
Anne-Mari Malvisto, projektiasiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 643 2946

Anna-Stina Kuula, tuntiopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 632 5576

Takaisin