11.10.2018

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus vastaa työelämän tarpeisiin – haku alkaa 22.10.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut (JAMK, Haaga-Helia AMK, HAMK, OAMK ja TAMK) ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät yhteistyössä uraohjauksen erikoistumiskoulutukset (30 op) tammikuussa 2019. Haku yhdessä toteutettaviin koulutuksiin alkaa 22.10.2018.

Uraohjauksen ammattilaisten tarve on kasvanut viime vuosikymmeninä, sillä uraohjausta annetaan yhä enenevässä määrin oppilaitosten opinto-ohjauksen ja TE-palveluiden lisäksi yhteiskunnan eri sektoreilla. Asia on erityisen ajankohtainen, sillä TE-hallinnon ohjauspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy tulevaisuudessa maakunnille.

— Työelämän ja yhteiskunnan nopeat muutokset aiheuttavat sen, että kerran hankittu tietyn alan koulutus ei välttämättä takaa työllistyvyyttä läpi työuran. Laadukas uraohjaus on yhä olennaisempi yhteiskunnan voimavara, toteaa lehtori Mervi Pasanen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

— Lisäksi koulutuksen ja mielekkään työn on havaittu olevan yksi syrjäytymistä keskeisesti ehkäisevä tekijä. Siksi tarvitaan uraohjauksen osaajia, joilla on valmiudet nähdä ohjaus osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta, jatkaa yliopistotutkija Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksilla vastataan siis työelämän esiin nostamaan koulutustarpeeseen. Se tarjoaa uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille oivan mahdollisuuden päivittää ja täydentää osaamistaan. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta.

Jyväskylän yliopistolla on Uraohjauksen erikoistumiskoulutukseen 20 aloituspaikka ja ammatillisilla opettajakorkeakouluilla yhteensä 30 paikkaa. Tarkemmat tiedot, kuten opetussuunnitelma ja hakuohjeet oppilaitosten verkkosivuilla:

Ammatilliset opettajakorkeakoulut

Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot:
Mervi Pasanen, lehtori, mervi.pasanen(at)jamk.fi, p. 040 641 6445
Johanna Rantanen, yliopistotutkija, k.johanna.rantanen(at)jyu.fi, p. 040 805 4989

Takaisin