8.5.2018

Tarvaalassa kasvatetaan sotilaskärpäsiä

Tervetuloa tutustumaan kasvattamoon Eurooppapäivänä 9.5.

Hyönteistalous on nouseva trendi, joka liittyy proteiiniomavaraisuuteen ja ruoantuotannon kestävän kehityksen mukaiseen resurssien tehokkaampaan käyttöön. EU:n uusi elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa uuselintarvikkeiden myynnin koko Euroopassa, mikä muodostaa kysynnän ja tarpeen myös kotimaiselle hyönteistuotannolle.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa käynnistyneessä hankkeessa on tavoitteena kartoittaa hyönteistalouden mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan alueella sekä mahdollistaa nuorten yrittäjien osaaminen tulevaisuuden hyönteistaloudessa.

Mustasotilaskärpäset on valittu Biotalousinstituutissa hyönteiskasvatuskontin asukkaiksi, koska ne soveltuvat kestävyytensä vuoksi hyvin hyönteisten kasvatuksen ja jalostamisen koulutus- ja kehitysympäristöön. Mustasotilaskärpäsiä ja niiden toukkia käytetään mm. elintarviketuotantoeläinten rehuksi.

– Keski-Euroopassa hyönteisiä sisältäviä tuotteita on ollut saatavilla jo pitkään. Miksei myös meillä voisi ryhtyä paikallisesti kasvattamaan hyönteisiä elintarvikekäyttöön? Olemme rakentaneet hyönteiskasvatuksen demostratioympäristön, jossa tutustutaan hyönteiskasvatuksen ominaisiin piirteisiin ja jota hyödynnetään oppimisympäristönä hyönteiskasvatuksessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Siimekselä JAMKin Biotalousinstituutista.

– Samalla halutaan lisätä tietoisuutta hyönteiskasvatuksesta asiasta kiinnostuneille yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville. 

Hankkeessa kartoitetaan seutukunnan hyönteiskasvatukseen soveltuvat sivuvirrat ja yritykset, jotka voisivat olla mukana rakentamassa hyönteiskasvatusta alueelle. Tuloksista tullaan muodostamaan tiekartta Viitasaari-Saarijärvi-alueen hyönteistalouden kehitykselle.

JAMKissa alkaa ensi vuonna uusi hyönteiskasvatuksen opintokokonaisuus, joka tullaan toteuttamaan avoimen AMK:n opintoina. Tämä mahdollistaa kaikkien asiasta kiinnostuneiden osallistuminen opintoihin.

– Haluamme olla trendien aallon harjalla ja toimia suunnannäyttäjinä myös hyönteiskasvatuksen saralla, toteaa Biotalouinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua mustasotilaskärpäsen kasvatukseen sekä tulevaan hyönteiskasvatuskonttiin huomenna 9.5. Biotalousinstituutissa Tarvaalassa osoitteessa Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala klo 12-13 välillä. Luvassa on aiheesta myös tietoisku.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa hanketta hallinnoi VTT ja JAMKin Biotalousinstituutti on siinä partnerina.

Lisätietoja:
Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, 040 630 3149, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Matti Tähtinen, projektipäällikkö, 040 153 0405, matti.tahtinen@vtt.fi, VTT

Jaa

Takaisin