18.12.2018

Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiri ry lahjoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoululle 10 000 euroa

JAMK on saanut 10 000 euron lahjoituksen Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiri ry:ltä. Piiriyhdistys korostaa paikallisuutta ja pitää tärkeänä, että Keski-Suomessa jatketaan ja kehitetään rakennusalan ammattikorkeakoulutusta myös tulevaisuudessa. Maakunnassa on ollut jo pitkään pulaa erityisesti rakennusinsinööreistä ja rakennusalan työnjohtajista.

– Toiveenamme on, että JAMK järjestäisi rakennusmestarikoulutusta myös jatkossa. On tärkeää, että Keski-Suomessa tarjotaan alan koulutusta, koska yleensä opintoihin liittyvät harjoittelut tehdään opiskelupaikkakunnalla, paikallisissa yrityksissä. Harjoittelut poikivat usein työpaikan, jolloin osaaminen myös jää paikkakunnalle, kertoo Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiriyhdistyksen asiamies Harri Kaipio.

Yhdistys kantaa huolta myös alalla jo olevien täydennyskoulutuksesta, jotta rakennusalan osaaminen vastaisi nykyajan vaatimuksia. Rakennusteollisuus osallistuu myös aktiivisesti koko Suomen rakennusalan koulutuksen opetussuunnitelmien tekoon.

JAMKille rakennustekniikan koulutus on suosittu ja tärkeä koulutuksen osa-alue, jota ollaan kehittämässä. JAMKissa on järjestetty rakennusmestarikoulutusta vuosina 2016 ja 2017 yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, ja tuo yhteistyö saa jatkoa, kun koulutus palaa Jyväskylään vuonna 2020. Yhteistyötä tehdään muidenkin ammattikorkeakoulujen kanssa.

– Tänä syksynä JAMKissa alkoi rakennustekniikan YAMK-koulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Savonian kanssa. Myös puurakentaminen on JAMKissa tulevaisuuden painopistealue, johon ollaan satsaamassa. Tämä lahjoitus tulee olemaan osa panostamme alan koulutuksen kehittämisessä, kiittää rehtori Jussi Halttunen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan helmikuussa. Lahjoittajat ovat mukana kehittämässä Keski-Suomen ja koko maan kilpailukykyä. Lahjoitus on sijoitus: varainhankinnan avulla JAMK pystyy ottamaan vahvoja uusia askeleita parempana osaamisen tuottajana ja kehittämisen kumppanina.

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan tietylle koulutusalalle. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Lisätietoja:
Harri Kaipio, asiamies, Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiri ry
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
p. 050 548 0210

Jussi Halttunen, rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 644 913

Jaa

Takaisin