16.10.2018

Suomen Yrityskehitys Oy ja JAMK yhteistyöhön monialaisen kuntoutuksen kehittämisessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Suomen Yrityskehitys Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on muodostaa uusi monialaiseen kuntoutukseen keskittyvä palvelukokonaisuus. Yhteistyö on myös osa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrityskehityksen yhdessä toteuttamaa Kasvukiihdyttämö-ohjelmaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan ympärille on syntynyt lukuisa joukko älykkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita. Palveluiden verkosto on hyvin laaja-alainen ja monesti selkeät kokonaisuudet puuttuvat. Erityisesti kuntoutuksen ja kuntoutumisen osalta nykyteknologiaa hyödyntävät helposti käytettävät ja asiakaslähtöiset kokonaisratkaisut puuttuvat lähes kokonaan. 

Kuntoutustoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet, erityisesti sotiemme veteraanien vuoksi. Nykyiset elämäntavat, kiristyneet työelämän vaatimukset, muuttunut yhteiskuntarakenne (kuten yksinäisyyden lisääntyminen) sekä ikääntyneiden määrän voimakas kasvu ovat muuttaneet sekä lisänneet kuntoutustarvetta, eikä kuntoutustoiminta ole uudistunut samaan tahtiin. Nykyelämän vaatimukset ja pitkät kuntoutusjaksot laitoksessa ovat hankalasti yhdistettävissä. Tämän sijaan kaivataan enemmän avomuotoista ja arjen toimintoja huomioivia ja tukevia uusia kuntoutuksen malleja. Panostusta tarvitaan myös eheiden ja oikea-aikaisten kuntoutumisprosessien kehittämiseksi.

Tämän johdosta Suomen Yrityskehitys ja JAMK ovat 11. lokakuuta allekirjoitetulla sopimuksella käynnistäneet Monialainen kuntoutus -kehitysohjelman ja yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on luoda uusia helposti lähestyttäviä ja käyttöönotettavia kuntoutusalan tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä parantaa kuntoutustoiminnan laatua. Palvelukokonaisuus kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

Palvelut ja teknologiat voivat liittyä esim. työperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen havaitsemiseen, ennaltaehkäisemiseen sekä niistä kuntoutumiseen, kotona tai kodinomaisessa ympäristössä eri ikäisten asumiseen tai vaikkapa liikkujan vammoista kuntoutumiseen. Tämä uusi, tuotteistettu kokonaispalvelukonsepti rakennetaan loppuasiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Ohjelmaan valitaan alansa parhaimmat toimijat ja yhteistyön avulla varmistetaan toiminnan laadukkuus. 

Suomen Yrityskehitys Oy on 10 vuotta toiminut yritysten kasvun ja arvon kasvattamisen kansainvälinen asiantuntija. Yrityksellä on asiantuntijoita Suomen lisäksi Tukholmassa, Roomassa, Frankfurtissa ja Yhdysvalloissa. Suunnittelemisen lisäksi yrityksen asiantuntijat ovat käytännön toimenpiteillä kehittäneet yli 150 yrityksen liiketoimintaa – myynnistä kumppanuuksiin ja rahoituksesta kansainväliseen kasvuun.

JAMK on valtakunnallisesti tunnustettu kuntoutusalan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. JAMK kouluttaa kuntoutusalan osaajia tulevaisuuden tarpeisiin sekä vastaa työ- ja toimintakykyyn liittyviin haasteisiin kehittämällä uusia kuntoutuspalveluja. Yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän sekä alan korkeakoulu-, tutkimus- ja kehittämisyksikköjen kanssa JAMK tekee monialaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tarjoaa asiantuntijapalveluja.

Monialainen kuntoutus -projekti toimii osana Yrityskehityksen Wealth & Health ja Smart Digital Home -kehittämisohjelmia, joiden teemoja ovat terveys ja hyvinvointi, turvallisuus, energiatehokkuus, kommunikaatio, rakentaminen ja sisustus sekä viihtyminen. Haku ohjelmaan on jatkuva.

Lisätietoja:
Mirja Immonen
Päällikkö, monialainen kuntoutus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. +35840 547 8949
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Harri Turunen
Senior Advisor
Suomen Yrityskehitys Oy
p. +35840 566 8928
etunimi.sukunimi@yrityskehitys.com

Takaisin