27.8.2018

Suomalaisen tutkinnon voi suorittaa ulkomailla – Kazakstanilainen korkeakoulu on solminut toisen sopimuksen hoitotyön maisterintutkinnoista JAMKin kanssa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää jo toisen hoitotyön Master-tason tutkintokoulutuksen Kazakstanissa. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä Kazakh Medical University of Continuing Education (KazMUCE) kanssa. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet rehtori Jussi Halttunen ja Rector-Chairman of the Board, Zhumagali Islamov.

Sopimus koskee syyskuussa 2018 Almatyssa Kazakstanissa käynnistyvää kaksivuotista Master of Health Care -koulutusta. Opintoihin on tänään valittu 20 kazakstanilaista opiskelijaa, jotka saavat tutkinnon sekä KazMUCEsta että JAMKista.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus toteutetaan JAMKin, Lahden ammattikorkeakoulun ja KazMUCEn opettajien yhteistyönä. Suurin osa opinnoista toteutuu verkko-opintoina ja lähiopetuksena Almatyssa, Kazakstanissa. Koulutuksen virtuaalinen toteutustapa, yhteistyö ja yhdessä opettaminen ovat osoittautuneet menestystekijöiksi. Koulutukseen sisältyy opettajaksi pätevöittäviä pedagogisia opintoja. Tulevat opettajat suorittavat osan opinnoistaan Suomessa.

– Kazakstanissa kehitetään parhaillaan laajasti erilaisia digitaalisia oppimisen muotoja. Varsinkin suomalainen maisterikoulutus, johon kytkeytyy pedagogisia opintoja, joissa opiskelijat pystyvät itse kokeilemaan ja saamaan kokemuksia, tukee toivottua kehitystä. Viime vuonna käynnistynyt pilotointi on erittäin onnistunut, JAMKin asiantuntija Johanna Heikkilä sanoo.

Koulutus tuo merkittävää lisäarvoa Kazakstanille, koska se toteutetaan englannin kielellä ja siten se lisää hoitotyön ammattilaisten ja tulevien opettajien kykyä päästä osaksi hoitotyön ja hoitotieteen kansainvälistä yhteisöä.

Koulutus liittyy keskeisesti suureen Maailman Pankin rahoittamaan projektiin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kazakstanin terveysministeriön kanssa solmimaan sopimukseen, joka käynnistyi vuoden vaihteessa hoitotyön ja sen koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeita toteuttaa 25 suomalaista huippuasiantuntijaa Jyväskylän, Lahden ja Hämeen ammattikorkeakouluista. 

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat verkostona työskennelleet jo vuodesta 2012 yhteistyössä Kazakstanin terveysministeriön ja oppilaitosten kanssa. Kazakstanin terveysministeriö valitsi Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulut strategisiksi kumppaneikseen hoitotyön koulutuksen kehittämisessä vuosille 2016 - 2019. Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi myös Erasmus+-rahoitteista kapasiteetin vahvistamishanketta (ProInCa), jossa keskitytään yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun ja kahden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa hoitotyön korkeakoulutuksen osaamiskeskittymän rakentamiseen.

Lisätietoja:
Johanna Heikkilä, asiantuntija, 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jaa

Takaisin