jamk.fi
22.1.2018

Rohkeita avauksia EduFutura Jyväskylä –koulutusyhteistyössä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö syvenee entisestään. Kuokkalan kartanossa 18.-19.1.2018 järjestettyjen EduFutura Jyväskylän strategiapäivien antina päätettiin kehittää paikallista pedagogista osaamista ja sujuvia opintopolkuja useilla opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuilla toimilla. Myös yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa tiivistetään.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö syvenee entisestään. Kuokkalan kartanossa 18.-19.1.2018 järjestettyjen EduFutura Jyväskylän strategiapäivien antina päätettiin kehittää paikallista pedagogista osaamista ja sujuvia opintopolkuja useilla opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuilla toimilla. Myös yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa tiivistetään. 

– Vaikka eri puolilla Suomea tapahtuu oppilaitosten välistä yhteistyötä, eri koulutusasteet läpäisevä EduFutura Jyväskylä –koulutusyhteistyö on varsin ainutlaatuinen tapa viedä asioita dynaamisesti eteenpäin, totesi strategiapäivien puheenjohtajana toiminut Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen tyytyväisenä.

Opiskelijat halutaan pitää yhteistyön ytimessä. Opiskelijoiden osallisuutta tullaan lisäämään muun muassa johtoryhmän toimintaan linkittyvän avoimen ja keskustelevan Opiskelijafoorumin kautta, viestintätiimeissä ja erilaisten hankkeiden toiminnassa.

EduFutura Jyväskylän kärkihankkeeksi nostettiin lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintopolkujen nopeuttaminen korkea-asteelle. Hankkeessa pilotoidaan paikallinen malli, jonka avulla tulevaisuudessa yhä useampi korkeakouluun haluava toisen asteen opiskelija pääsee sinne entistä sujuvammin. Mallissa hyödynnetään muun muassa Omalle polulle korkeakouluun –hanketta ja avoimen korkeakouluopetuksen kanssa syvennettävää yhteistyötä.

Strategisena päätöksenä kehitetään liikunnan alan opintopolku yhtenä ehjänä kokonaisuutena. EduFutura Jyväskylä tukee yhdessä kaupungin kanssa oppilaitoksia niiden muodostaessa uusia liikunta-alan koulutusmahdollisuuksia. Päätöksellä vahvistetaan myös Jyväskylän kaupungin profiloitumista koulutuksen, tutkimuksen, huippu-urheilun ja lähiliikunnan yhdistävänä liikuntapääkaupunkina, joka tarjoaa mainiot puitteet myös alan yritystoiminnalle.

Liikuntaa kaavaillaan myös yhdeksi yhteistyössä ideoidun EduFutura-päiväkodin erityistehtäväksi. Oppilaitosten yhteinen päiväkoti mahdollistaisi tieteen, tutkimuksen ja käytännönopintojen tuomisen suoraan jo varhaiskasvatukseen. Mahdollisia muita painotuksia voisivat olla musiikki, tanssi ja kielikylpy. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto suhtautui myönteisesti suunnitelmaan, jonka mahdollisuuksia lähdetään selvittämään.

– Tämä on hyvä idea ja tukee kaupungin strategiaa luoda toimintamalleja, joilla saadaan koko kansa liikkumaan enemmän lapsesta aina senioriksi asti, Koivisto totesi innostuneesti.

Henkilöstön pedagogista osaamista tullaan puolestaan jatkossa vahvistamaan muun muassa PedaNuotiot ja PedaTV –konsepteilla, jotka tarjoavat välineet yhteisöllisyyden kehittymiselle ja yhteiselle ideoinnille sekä tiedon ja kokemusten välittämiselle. Myös koulutusjohtamisen alueelle liittyvää monipuolista osaamista ja sen tarjoamia valtavia mahdollisuuksia viedään suunnitelmallisesti eteenpäin.

Lisätietoja:
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, 040 528 3762,  etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin