29.11.2018

Opinnäytetyö: Sähkölaitteissa oli turvallisuuspuutteita vuonna 2017

Maahantuotujen sähkölaitteiden turvallisuudessa on parantamisen varaa. Tämä käy ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä. Sami Inkilän opinnäytetyöhönsä tekemän selvityksen mukaan vuonna 2017 markkinavalvontaviranomaisen valvonnassa löytyi yli 330 erillistä tuotetta, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja tuoteturvallisuusvaatimuksia.

Eniten puutteita oli käyttäjän suojauksessa sähköiskua vastaan. Myös laitteen kotelo saattoi olla liian heikko, tai se ei täyttänyt sille luvattua tiiveysluokkaa. Jatkojohtojen eristemateriaalien pakkaskestävyydessä oli myös puutteita.

Puutteellinen eristys löytyi useimmiten laitteen sisällä olevasta muuntajasta tai piirilevystä. Laitteen kotelon sisällä olevan muuntajan tarkoitus on erottaa vaarallinen jännite niistä sähköä johtavista osista, joihin käyttäjä pääsee käsiksi ilman työkalua. Esimerkki tällaisesta osasta on matkapuhelimen latauslaitteen USB-liitin.

Puutteellisen eristyksen vuoksi vaarallinen jännite saattaa päästä käyttäjän kosketeltavaksi, joko laitteen vikaantuessa, tai sähköverkosta tulevan ylijännitteen vuoksi. Piirilevyllä eristyspuute johtui usein liian pienestä fyysisestä etäisyydestä verkkojännitteisen komponentin, ja esimerkiksi edellä mainittuun USB-liittimeen liittyvän komponentin välillä.

Myös laitteiden suojauksessa tulipaloa vastaan oli puutteita. Mikäli laitteen kotelomateriaalin palonkestoluokka on riittämätön, se saattaa laitteen vikaantuessa tai ylikuormitustilanteessa syttyä palamaan. Inkilä painottaa maahantuojien vastuuta.

– Osa maahantuojista noudattaa lakeja ja asetuksia, osa taas joko ei ole tietoinen vaatimuksista, tai tavoittelee nopeaa taloudellista voittoa piittaamatta yhteisistä pelisäännöistä, arvelee opinnäytetyön tehnyt Sami Inkilä

Markkinavalvontaviranomainen toimii yhteistyössä eri kansallisten viranomaisten, ja muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa, parantaakseen markkinoilla olevien laitteiden turvallisuutta, ja taatakseen reilun kilpailun sisämarkkinoilla. Suomessa sähkölaitteiden turvallisuudesta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes pitää Marek-rekisteriä laitteista, joiden turvallisuudessa on havaittu puutteita. Rekisteriin kirjataan tarkat tiedot jokaisesta tapauksesta. Opinnäytetyön tutkimusmateriaalina käytettiin Marek-rekisteriin vuonna 2017 kirjattuja tapauksia.

Tukes harjoittaa markkinavalvontaa esimerkiksi keräämällä kentältä tuotteita tarkastettavaksi. Mikäli tuotteen havaitaan olevan vaatimusten vastainen, Tukes voi markkinavalvontaviranomaisena määrätä tuotteelle sen myyntiä ja markkinointia rajoittavan päätöksen. Tällaisessa tapauksessa kulut valvonta- ja tarkastustoimesta lankeavat maahantuojalle. Usein myös myymättä jäänyt varasto, ja kulut jotka aiheutuvat laitteiden takaisinkutsusta, jäävät rasittamaan maahantuojan taloudellista tulosta.

Tukesin ylläpitämän VARO-rekisterin mukaan vuonna 2017 vain muutamassa tapauksessa epäiltiin laitteen saattaneen olla syynä onnettomuuteen.

– Näyttäisi siltä, että vaikka turvallisuuden kannalta puutteellisia laitteita tulee markkinoille vuosittain, suurin riski maahantuojalle on myymättä jääneestä varastosta aiheutuva taloudellinen vahinko, toteaa Sami Inkilä.

Inkilä muistuttaa työssään, että vaikka suurin syy onnettomuuksiin näyttää liittyvän enemmän käyttäjän huolimattomuuteen kuin itse laitteen turvallisuuspuutteisiin, etenkin verkkokaupasta EU:n ulkopuolelta ostettaessa on erityisen hyvä muistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaarat. Tätä Tukes on tuonut ansiokkaasti esille mm. sosiaalisessa mediassa ”Omalla vastuulla” -kampanjallaan.

Lisätiedot:
Sami Inkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
h8343(at)student.jamk.fi
p. 040 59 39 621

Ohjaaja: Olli Väänänen, yliopettaja
olli.vaananen(at)jamk.fi
p. 040 716 7472

Opinnäytetyö:
Inkilä, S. 2018. Tuoteturvallisuus, LVD-direktiivin alaiset laitteet. Opinnäytetyö. Tekniikan ja liikenteen ala, automaatiotekniikka. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Takaisin