21.9.2018

OKM myönsi JAMKille merkittävän avustuksen kyberturvallisuuden kehittämiseen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK sai 823 000 euron avustuksen soveltavan kyberturvallisuuden vahvuusalan kehittämiseen tähtäävään CybeRDI-hankkeeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nyt jakama valtionavustus sisältyy valtion lisäbudjettiin ja sillä halutaan tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumista. Hankehakemukset on arvioinut Suomen Akatemian koollekutsuma kansainvälinen arviointipaneeli.

Kaiken kaikkiaan rahoitusta myönnettiin seitsemälle ammattikorkeakoululle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK sai 823 000 € suuruisen valtionavustuksen, joka kohdistuu soveltavan kyberturvallisuuden vahvuusalan kehittämiseen tähtäävään CybeRDI-hankkeeseen. Siinä on yhteistyökumppanina Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK, joka osallistuu myös hankkeen rahoitukseen. Poliisiammattikorkeakoulu on sisäministeriön alainen oppilaitos.

Digitalisaatio lisää yhteiskunnan tuottavuutta, mutta sen varjopuolia ovat lisääntyvät kyberturvallisuusuhkat ja kyberrikollisuus. CybeRDI-hankkeessa vahvistetaan kyvykkyyttä ja kehitetään moderneja menetelmiä estää, havaita sekä tutkia tietoverkoissa tehtäviä rikoksia. Kyberrikollisuuden leviämistä pyritään ehkäisemään laajasti lisäämällä tietoisuutta yrityksissä, terveydenhuollossa sekä sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. JAMK käyttää saatua hankerahoitusta mm. kyberturvallisuuden tutkimuksen vahvistamiseen yhdessä POLAMKin kanssa. 

CybeRDI-hanke on kansallisesti merkittävä ja tukee JAMKin ja POLAMKin profiloitumista kansainvälisesti kyberrikollisuuden tutkinnan ja torjunnan asiantuntijoina. Samalla rooli kyberturvallisuuden tutkimusverkostoissa ja –hankkeissa vahvistuu. 

Lisätietoja
Aimo Pellinen, asiantuntija, 0504080189, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Takaisin