24.4.2018

Maatalousyrittäjien parisuhteissa jaetaan yhteiset arvot ja luotetaan kumppaniin

Maatalousyrittäjien parisuhteiden kantavia voimia ovat luottamus kumppaniin ja puolisoiden jakama näkemys yhdessä tehtävän työn tärkeydestä. Myös samanlaiset elämänarvot ja molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus vahvistavat maatalousyrittäjien parisuhteita. Tämä käy ilmi juuri käynnistyneen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Yksissä-hankkeen maatalousyrittäjille tekemästä kartoituksesta. Kartoitukseen vastasi 30 maatalousyrittäjien hyvinvointipäivään osallistunutta henkilöä.

Maatalousyrityksissä puolisot ovat usein toistensa yrityskumppaneita ja työtovereita. Toimiva parisuhde on siten maatalousyrityksen jatkuvuuden edellytys ja menestyksen kulmakivi. Jos puolisoiden välit ovat sopuisat ja yhteistyö toimii, onnistuu tilan töiden jakaminen ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelukin usein hyvin. Ongelmat parisuhteessa voivat taas kärjistyessään johtaa jopa perintötilasta luopumiseen ja pois muuttoon maaseudulta.

Työn sitovuus näyttäytyy puolestaan maatalousyrittäjien parisuhteissa aikapulana. Kahdenkeskisen vapaa-ajan vähyys oli kartoitukseen vastanneille yleisin haaste parisuhteessaan. Moni toi esille lisäksi puolisoiden välisen kommunikaation ongelmat ja puhumattomuuden.

Tarvetta helposti lähestyttäville parisuhdepalveluille

Maatalousyrittäjien kokema henkinen kuormitus sekä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Maatalousyrittäjien kanssa toimivat ammattilaiset ovat havainneet, että tiukentunut taloudellinen tilanne on kuormittanut monen maatalousyrittäjän jaksamista, henkistä hyvinvointia ja parisuhteita.

– Monet maatalousyrittäjät tunnistavat parisuhteen hyvinvoinnin tärkeyden, kun sitovaa työtä tehdään yhdessä. Valmiudet ja halu ihmissuhdeasioiden käsittelyyn ovat lisääntyneet. Tuen saaminen suhteelle koetaan kuitenkin usein haastavana ja intiimien asioiden puheeksiottamiselle voi olla iso kynnys. Työn sitovuus, epätyypilliset työajat ja pitkät välimatkat hankaloittavat palveluiden pariin pääsyä. Tarvetta olisi helposti saataville, jopa kotiin tuotaville, matalan kynnyksen palveluille, seksuaali- ja pariterapeutti ja Yksissä-hankkeen projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa.

Olipa parisuhteen tila sitten enemmän tai vähemmän toimiva, on puolisoiden väliseen suhteeseen hyvä panostaa.

– Jokaisesta parisuhteesta löytyy niin vahvuuksia kuin kipeämpiäkin kohtia. On hyvä muistaa, että hankaliakin asioita on mahdollista käsitellä. Lisäksi on tärkeää tunnistaa mikä suhteessa toimii ja on hyvin ja lähteä sen pohjalta rakentamaan hyvinvoivaa parisuhdetta,  Ala-Luhtala jatkaa.

Maaseudun ihmissuhteiden hyvinvoinnin tukemiseen tullaan panostamaan Keski-Suomessa seuraavan kolmen vuoden ajan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittaman Yksissä-hankkeen myötä. Hanketta ovat toteuttamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Parisuhdekeskus Kataja ry laajan yhteistyöverkoston kanssa. Hanke vahvistaa maatalousyrittäjien ja muiden maalla asuvien ihmissuhteita kehittämällä parisuhdetyön työmuotoja ja -menetelmiä, järjestämällä parisuhde- ja sinkkutapahtumia, lisäämällä ammattilaisten ihmissuhdetyön osaamista ja verkostoitumista sekä edistämällä myönteisiä mielikuvia maaseudusta asuinseutua.

Lue lisää

Lisätietoja ja tilallisten haastattelupyynnöt:
Riitta Ala-Luhtala, projektipäällikkö, 040 5535649, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin