30.8.2018

Maahanmuuttajataustaiset opettajat pätevöityvät JAMKissa

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä koulutus antaa maahanmuuttajataustaisille opettajille pedagogisen kelpoisuuden. Pedagogisten opintojen suorittaminen on Suomessa edellytys useimpiin opettajan virkoihin.

Marraskuussa 2018 alkava POPS-pätevöitymiskoulutus on suomenkielinen, joten opiskelijoilta edellytetään jo sujuvaa kielitaitoa. Osallistujan kielitaito myös kehittyy koulutuksen aikana ja myötä. Koulutus toteutetaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävällä Opetushallituksen rahoituksella.

 – Suomessa asuu paljon korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joille ovet työelämään voivat avautua vasta lisäkoulutuksen myötä. POPS-opinnot täydentävät kotimaassaan jo opettajaksi opiskelleiden osaamisen Suomessa vaaditulle tasolle, kertoo lehtori Outi Pylkkä.

JAMKissa vastaavaa koulutusta on toteutettu jo aiemmin useita kertoja, nimellä Specima-koulutus. Opettajankoulutusryhmästä muutama vuosi sitten valmistunut Elena John kertoo opintojen tarjonneen vankan tietosisällön lisäksi arvokkaan mahdollisuuden verkostoitua. – Ryhmän kanssa vuorovaikutuksessa oppii paljon! Myös kosketuspintaa suomalaiseen työelämään syntyi erilaisten vierailujen, harjoittelun ja projektityön kautta, Elena kertoo.

– Minulle koulutus antoi uutta tietoa, pedagogista osaamista ja mahdollisuuden oppia myös muilta ryhmäläisiltä. Kokemusten jakaminen antoi eväitä omaan työhön. Saavutetusta osaamisesta on hyötyä myös muussa kuin opetustyössä, kertoo yliopistotutkijan uralta yrityselämään siirtynyt Elena.

Haku marraskuussa Jyväskylässä alkavaan ryhmään on käynnissä 18.10.2018 asti osoitteessa www.jamk.fi/POPS

Lisätietoja:
Outi Pylkkä, yliopettaja, 040 5322 734, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Milla-Maarit Salo, koulutussuunnittelija, 040 764 2587, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin