10.9.2018

Liukoinen fosfori kiinni maatalouden valumavesistä – testit ensimmäisiä laatuaan

Ympäristöministeriön rahoittama vesien- ja merenhoidon kärkihanke käynnisti koetoimintansa Tarvaalan Biotalouskampuksella Saarijärvellä. Kosteikolla tehtävissä pilottikokeissa testataan ensimmäistä kertaa kaupallista biopolymeeriä liukoisen fosforin kiinnisaamisessa maatalouden valumavesistä. Liukoinen fosfori aiheuttaa järvien rehevöitymistä ja leväkukintoja.

- Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ruukkukokeiden avulla kiinnisaadun fosforin lannoiteominaisuuksia. Biopolymeerilietteen ja turpeen sekoitukseen kylvetään kasvien siemeniä, jonka jälkeen kasvua seurataan noin kahden viikon ajan, kertoo hankkeessa opinnäytetyötä tekevä agrologi AMK -opiskelija Aleksi Leppämäki

Biopolymeerit (esim. kitiini, tanniini, ligniini, tärkkelys) ovat eliöiden tuottamia orgaanisia molekyylejä, joita voidaan jalostaa ja käyttää vesien käsittelyssä saostuskemikaaleina. Biopolymeerien etuna perinteisiin rauta- tai alumiinipohjaisiin saostuskemikaaleihin on niiden biohajoavuus ja raskasmetallittomuus, minkä ansiosta niihin sitoutuneet ravinteet ovat helpommin kasvien käytettävissä.

Hankkeen koetoimintaa esitellään Biotalouskampuspäivässä lauantaina 15.9. osoitteessa Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala. Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti toimivat toteuttajina hankkeessa, jonka rahoitus on 408 000 euroa.

Lisätietoja:
Tarja Stenman, projektipäällikkö, 040 585 2197, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Aleksi Leppämäki, agrologi AMK -opiskelija, 040 553 5221, H9519@student.jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin