1.10.2018

LähiTapiola Keski-Suomi lahjoittaa 60 000 euroa JAMKille

LähiTapiola Keski-Suomi on päättänyt lahjoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintaan 60 000 euroa. Koko lahjoitus kohdennetaan JAMKin liiketalouden koulutusalalle. JAMKilla on merkittävä rooli Keski-Suomen kilpailukyvyn rakentamisessa Keski-Suomessa. Valmistuvat opiskelijat vahvistavat osaamisellaan alueen yritysten menestystä.

− LähiTapiola Keski-Suomi haluaa keskinäisenä yhtiönä osana LähiTapiola-ryhmää olla vahva arvopohjainen vaikuttaja Keski-Suomessa. Lahjoitus on osa yhteiskuntavastuullisena elämänturvayhtiönä toimimista, LähiTapiola Keski-Suomen toimitusjohtaja Teemu Toivanen summaa.

– LähiTapiola Keski-Suomi on vahvasti alueellinen vakuutusyhtiö. Alueellisuus korostuu myös ammattikorkeakoulun toiminnassa. Lahjoitus varmistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja tukee siten LähiTapiola Keski-Suomen ja JAMKin yhteistä tavoitetta. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa on ollut tiivistä erityisesti liiketalouden alalla, toteaa JAMKin rehtori Jussi Halttunen.

– Yhteistyömme vuosien varrella ollut aktiivisen vastavuoroista. Olemme yhteistyömme aikana saaneet työharjoitteluun meille todella motivoituneita ja osaavia nuoria aikuisia. Osa heistä on jäänyt meille tai yhtiöryhmäämme töihin, jatkaa Toivanen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan 4.2.2018. Lahjoittajat ovat mukana kehittämässä Keski-Suomen ja koko maan kilpailukykyä. Lahjoitus on sijoitus: varainhankinnan avulla JAMK pystyy ottamaan vahvoja uusia askeleita parempana osaamisen tuottajana ja kehittämisen kumppanina.

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan tietylle koulutusalalle. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

 

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, p. 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Teemu Toivanen, LähiTapiola Keski-Suomi, toimitusjohtaja p. 040 062 5612, etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

Takaisin