20.6.2018

Kun sukset ovat ristissä ja kantapäät eri suunnissa: parisuhdekäynnit tiloille helpottavat maatilallisten rakkaushuolia Keski-Suomessa

Tänä keväänä maaseudun asukkaille tehdyssä kyselytutkimuksessa ilmeni, että parisuhteita kuormittavat muun muassa yhteisen ajan puute, puhumattomuus ja kyky ratkoa käytännön ongelmia sekä kyvyttömyys vahvistaa tunneyhteyttä.

– Yhdessä työskentely tiloilla koettiin hankalaksi, jos on paljon käsittelemättömiä ihmissuhteisiin liittyviä asioita ja ristiriitoja. Lisäksi maaseudun yrittäjien taloudellinen ahdinko lisää ihmissuhdeongelmien kärjistymistä, JAMKin hyvinvointiyksikön Yksissä-hankkeessa projektipäällikkönä työskentelevä Riitta Ala-Luhtala pohtii.

Seikat käyvät ilmi Yksissä-hankkeen maatalousyrittäjille tekemästä kartoituksesta. Kartoitukseen vastasi 30 maatalousyrittäjien hyvinvointipäivään osallistunutta henkilöä.

– Myös maaseudun asukkaiden ja maaseutuyrittäjien kanssa toimiville työntekijöille tulee viikoittain parisuhteisiin ja yksinäisyyteen liittyviä yhteydenottoja, jatkaa Ala-Luhtala.

Parisuhteiden tukemiseksi ja vahvistamiseksi on käynnistynyt Keski-Suomen alueella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama Yksissä-hanke. Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Parisuhdekeskus Kataja ry laajan yhteistyöverkoston kanssa. Sen aikana kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli parisuhteen vahvistumiseen ja yksinelämisen tukemiseen. Toimintamalliin kuuluu maaseudun tiloille tehtävät työparikäynnit. Tilakäynnit toteutetaan moniammatillisesti: työparin muodostaa muun muassa MELA:n Välitä viljelijästä-projektin Keski-Suomen työntekijä sekä Yksissä-hankkeen pari- ja psykoterapeutit.

”Vuosien varrella ehti parisuhde väljähtyä kaiken tekemisen ja työn tohinan ohella. Onneksi oli mahdollista pysähtyä katsomaan mitä hyvää on vielä jäljellä ja mitä uutta voi rakentaa.” (maaseutuyrittäjänainen)

Tilakäyntipyynnöt tulevat pääasiallisesti maatalousyrittäjien kanssa toimivilta Yksissä-hankkeen yhteistyökumppaneilta. Työparityöskentelyssä kokeillaan erilaisia toteuttamismuotoja, esim. tilakäyntien rinnalla voidaan kokeilla vastaanottokäyntejä ja osana työskentelyä voidaan hyödyntää digitaalisia menetelmiä. Tilakäynnit ovat luottamuksellisia ja tarvittaessa asiakkaita ohjataan eteenpäin muiden palvelujen piiriin. Hanke toteuttaa myös parisuhdekursseja ja tapahtumia, joihin tilakäyntien lisäksi voidaan maaseudun asukkaita ohjata.

Suksien ei tarvitse olla ristissä, eikä kantapäiden eri suunnissa, vaan tilakäyntejä on mahdollista saada myös parisuhteen vahvistamiseen ja kohottamiseen ennaltaehkäisevästi.

Lue lisää

Lisätietoja: 
Riitta Ala-Luhtala, projektipäällikkö, 040 5535649, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Yksissä-hanke

 

 

Takaisin