21.9.2018

Kuka tahansa voi olla hengenpelastaja: yhä useampi keskisuomalainen osaa elvyttää ja käyttää sydäniskuria

Jo noin 10 000 eri ikäistä maaseudun asukasta tavoittanut KanDee-hanke on lisännyt ihmisten elvytysosaamista ja valmiuksia auttaa hätätilanteessa. Hanke on järjestänyt yhteensä 78 elvytys- ja sydäniskurikoulutusta Keski-Suomessa, missä elvytystä on harjoitellut ohjatusti noin 1000 henkilöä erilaisissa tapahtumissa.

Hankkeen työntekijöiden havaintojen ja maaseudun asukkailta saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että maaseutuasukkaiden sydänterveys ja –turvallisuus on parantunut: hankkeen ansiosta yhä useampi osaa käyttää sydäniskuria ja elvyttää, mikä lisää äkillisestä sydänpysähdyksestä selviytymisen mahdollisuutta. Kerätyn palautteen sisältö on ollut myönteistä kautta linjan.

– Elvytyskoulutus on nähty erittäin tarpeellisena, selkeänä, innostavana ja rohkaisevana, toteaa hankkeen projektipäällikkö Piia Flink-Liimatainen.

Nuorimmat koulutuksiin osallistuneet ovat olleet alle parikymppisiä ja mukana on ollut myös useita yli 80-vuotiaita.

– Jotkut osallistujat ovat aluksi saattaneet arkailla elvytystilannetta, mutta olemme järjestäneet harjoitustilanteen sellaiseksi, että elvytystä on ollut helppo kokeilla nukella ja sydäniskurilla. Lopulta he ovatkin tarttuneet rohkeasti toimeen, kertoo KanDee-hankkeen kouluttaja Kaisu Paalanen.

Uusia sydäniskureita on hankittu kyliin ja taajamiin yhteensä 55 ja muutamassa kylässä iskurihankinnat ovat vielä käynnissä. KanDeen kautta ostettuja sydäniskureita ovat olleet rahoittamassa kunnat, yritykset, yhdistykset ja Leader-ryhmä. KanDeen yhteydessä toiminut Maaseuturahaston investointihanke on rahoittanut kahdeksan iskuria. KanDee on ollut myös kattavasti esillä medioissa, ja Bongaa defi Keski-Suomessa -kampanjan sekä kesätapahtumien yleisöluentojen ja hankeinfojen myötä hanke on noussut laajan yleisön tietoisuuteen.

– Auttaminen hätätilanteessa on ensiarvoisen tärkeää ja elvytystietojen ja -taitojen esillä pitäminen on yhteinen aihe. Onkin hienoa, että media on lähtenyt laajasti mukaan viestimään sydäniskureista ja hankkeesta, kiittää Piia Flink-Liimatainen.

– Yksi hankkeen tärkeimmistä tuloksista on kuitenkin se, miten Karstulassa koulutuksemme käynyt yrittäjä hankki sydäniskurin, jolla onnistuttiin elvyttämään äkillisen sydämenpysähdyksen saanut henkilö. Tämä kuvaa sitä, miten kuka tahansa voi olla hengenpelastaja!

Lisätietoja:
Piia Flink-Liimatainen, KanDee-hankkeen projektipäällikkö, etunimi.sukunimi(at)sydan.fi, puh. 045-2200338 

KanDee-hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutuasukkaiden elvytystietoutta- ja osaamista, lisätä maallikkodefibrillaattoreiden määrää maaseudulla sekä saada merkittyä ne viralliseen defi-rekisteriin. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Suomen Sydänpiiri ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Keskeiset yhteistyötahot ovat Keski-Suomen pelastuslaitos, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoito, SPR ja Keski-Suomen kylät. Hanke alkoi 1.1.2017 ja kestää 30.9.2018 asti.

Takaisin