8.5.2018

Kirjaston ystävä 2018

Joka toinen vuosi myönnettävän arvonimen sai tänä vuonna lehtori Jaana Auer.

Arvonimen saa henkilö tai yhteisö, joka hyödyntää monipuolisesti tai uudella tavalla kirjaston palveluita.

Jaana Auer on ahkera Tarvaalan kampuskirjaston käyttäjä ja yhteistyökumppani. Hän on vaikuttanut aktiivisesti kirjastokokoelman laatuun muun muassa vieraskielisten aineistojen hankintaehdotuksillaan. Lisäksi välitön vuoropuhelu Jaanan kanssa on suuresti auttanut kirjastoa luonnonvara-alan painettujen ja sähköisten kurssiaineistojen hankinnassa.

Kirjastonjohtaja Teemu Makkonen ojensi kunniakirjan Jaana Auerille 3.5.2018.

Kirjaston kiitokset Jaanalle!

Jaa

Takaisin