17.5.2018

Keski-Suomen Osuuspankilta 50 000 euron lahjoitus Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintaan

Keski-Suomen Osuuspankki on päättänyt lahjoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) varainhankintaan 50 000 euroa. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli kilpailukyvyn rakentamisessa Keski-Suomessa. Valmistuvat opiskelijat vahvistavat omalta osaltaan osaamisellaan alueen yritysten menestystä.

− OP Keski-Suomella, kuten kaikilla muillakin OP Ryhmän osuuspankeilla, on maakunnassa liiketoiminnallisen roolin lisäksi myös yhteisöllinen rooli. Lahjoitus on osa yhteiskuntavastuullista toimintaamme, sanoo Keski-Suomen Osuuspankin eli OP Keski-Suomen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen. 

– Keski-Suomen Osuuspankki on vahva alueellinen pankki. Alueellisuus korostuu myös ammattikorkeakoulun toiminnassa. Lahjoitus varmistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja tukee siten Keski-Suomen Osuuspankin ja JAMKin yhteistä tavoitetta, toteaa hallintojohtaja Mikko R. Salminen. 

JAMK kehittää Keski-Suomen yritysten tuotekehitystä, prosesseja, myyntiä, markkinointia sekä henkilöstön osaamista. JAMKin asiantuntijat sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat yritysten käytettävissä projekteissa, hankkeissa sekä myytävissä palvelutuotteissa. Aloittavat yritykset saavat tukea Jyväskylän Yritystehtaasta, missä myös JAMK on osakkaana. 

Keski-Suomen Osuuspankissa on vuosittain JAMKin opiskelijoita joko työharjoittelussa tai suorittamassa lopputyötään. Myös monet pankin työntekijöistä ovat JAMKin kouluttamia ammattilaisia, joista osa täydentää tälläkin hetkellä aiempia tutkintojaan JAMKissa.  JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelma on tehnyt yhteistyötä Keski-Suomen Osuuspankin kanssa vuodesta 2007 alkaen kouluttamalla tradenomeja rahoitusalalle finanssialan kärkiopintojen muodossa.  –Keski-Suomen Osuuspankki on ollut JAMKin yksi merkittävimmistä rahoitusalan yhteistyökumppaneista sekä harjoittelujen, opinnäytetöiden että alalle työllistyneiden osalta, vahvistaa JAMKin yliopettaja Anne Eskola, joka on tehnyt yhteistyötä pankin kanssa alusta alkaen. 

– Yhteistyö on vuosien varrella ollut erittäin hedelmällistä. Esimerkiksi Innovaatioviikoille osallistuminen ja erilaisten projektitöiden tiimoilta tapahtunut osaamisvaihto ovat hyödyntäneet molempia osapuolia. Viime syksynä toteutettu opiskelijoiden toteuttama talouslukutaitokiertue osassa Keski-Suomen kouluista on yksi erittäin hyvä esimerkki, kertoo OP Keski-Suomen toimitusjohtaja Pasi Sorri. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan 4.2.2018. Lahjoittajat ovat mukana kehittämässä Keski-Suomen ja koko maan kilpailukykyä. Lahjoitus on sijoitus: varainhankinnan avulla JAMK pystyy ottamaan vahvoja uusia askeleita parempana osaamisen tuottajana ja kehittämisen kumppanina.

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan tietylle koulutusalalle. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Lisätietoja:

Mikko R. Salminen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hallintojohtaja p. 050 407 9507
Jaakko Pehkonen, Keski-Suomen Osuuspankki, hallituksen puheenjohtaja p. 050 373 2133
Pasi Sorri, Keski-Suomen Osuuspankki, toimitusjohtaja, p. 050 577 9834

Takaisin