14.12.2018

Hyvinvointivalmennuksesta hyötyä ammatillisten opiskelijoiden arkeen - Digivalmentaja paransi nuorten jaksamista

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty hyvinvointivalmennuksen malli toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden elämäntapojen, elämänhallinnan ja sosiaalisen osallistumisen tueksi. eBoss-hyvinvointivalmennuksen avulla on vahvistettu opiskelijoiden opintojen etenemistä ja loppuun saattamista sekä luotu edellytyksiä työkykyisyyteen.

Tarve on suuri, sillä ammatillisten opiskelijoiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin on todettu olevan huomattavasti heikompaa esimerkiksi saman ikäisiin lukiossa opiskeleviin nuoriin verrattuna.

Valmennusta kehitettiin selvittämällä aluksi nuorten tarpeita sekä ammatillisten oppilaitosten opettajien ja ohjaajien näkökulmia hyvinvoinnin tukemiselle. Tärkeimmiksi osa-alueiksi nousivat liikunta ja fyysinen aktiivisuus, uni ja rentoutuminen, arjen hallinta, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet sekä ravitsemus ja päihteet.

– Hankkeeseen ohjautui mukaan 146 nuorta, jotka osallistuivat kuuden kuukauden mittaiseen hyvinvointivalmennukseen 12 valmennusryhmässä. Nuoret tavattiin henkilökohtaisesti valmennuksen alussa, puolivälissä ja lopussa. Alussa selvitettiin heidän elämäntilannettaan ja elämäntapoja ja jokaiselle määritettiin henkilökohtainen tavoite valmennuksen ajalle. Ne kohdistuivat esimerkiksi liikkumisen lisäämiseen, ruokavalion parantamiseen, rentoutumisen opetteluun, riittävään uniaikaan ja sosiaalisen osallistumisen lisäämiseen, eBoss-hankkeen projektipäällikkö Maaret Rutanen sanoo.

Osallistujilla oli käytössään hyvinvointirannekkeet aktiivisuuden ja unen seurantaan ja lisäksi heille suositeltiin käyttöön omaa tavoitetta tukevia älypuhelimeen ladattavia mobiiliapplikaatioita. Ryhmävalmennus toteutettiin alku- ja lopputapaamisten välissä joko kontaktitapaamisiin perustuvissa ryhmissä, digitaalisessa työympäristössä tai näiden yhdistelmänä.

– Osallistujat kokivat valmennuksen sekä hyvinvointirannekkeiden ja hyvinvointiapplikaatioiden käytön hyödyttäneen itseään merkittävästi hyvinvointinsa edistämisessä. Valmennuksella oli positiivisia vaikutuksia nuorten arjesta suoriutumiseen ja ajattelun joustavuuteen. Valmennuksen hyödyt vaikuttavat myös olevan pysyviä kuuden kuukauden seurannassa. Osallistujat listasivat valmennuksen hyödyiksi mm. oman toiminnan muutokset, tavoitteen saavuttamisen, yhdessä tekemisen ja kokemusten jakamisen, Rutanen jatkaa.

Myös valmentajina toimineet ammatillisen opetuksen opettajat ja ohjaajat kokivat valmennuksen mielekkääksi ja hyödylliseksi. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kun tavoitteena on käyttäytymisen muutos, on todennäköisemmin tärkeämpää vaikuttaa konkreettiseen tekemiseen ja arjen valintoihin kuin vain tiedon lisäämiseen ja ajattelumallien muutokseen.

Kokonaisuudessaan tulokset osoittivat nuorten hyötyneen valmennuksesta ja kannustavat mallin käyttöön ottamiseen ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muissa nuorten toimintaympäristöissä. Valmennusmalli on mahdollista ottaa käyttöön hankkeen kokemuksiin ja tuloksiin perustuvan Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivuston, jamk.fi/digivalkku avulla. Toiminnassa mukana olleet Jyväskylän palvelualan opistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa on laadittu suunnitelmat valmennusmallin hyödyntämiseksi jatkossa esimerkiksi osana ammatillisia opintoja, opintojen ohjausta ja opiskelijoiden tukitoimia.

eBoss-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston tuella yhteistyössä Jyväskylän palvelualan opiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa.

Lisätietoja:
Maaret Rutanen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 373 4520

Takaisin