22.5.2018

Oppimisen vaikeudet voivat olla työllisyyden este

Työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden taustalla voi olla erilaisia oppimisen vaikeuksia, jotka luovat haasteita arkeen ja työhön. Usein nämä oppimisen vaikeudet ovat voineet jäädä tunnistamatta iäkkäimmillä työikäisillä. Vaikka henkilöllä olisikin tunnistettuna oppimisen vaikeus, voi hyvinkin olla, että sen vaikutuksia arkeen ja työhön ei ole mietitty, ymmärretty tai huomattu sen tarkemmin.

– Oppimisen vaikeudet voivat olla yksi työllistymisen este. Siten henkilöille, joilla on toiminnallisia haasteita, tulee olla mahdollisuus löytää niihin käytännön ratkaisuja, joita voi vahvistaa itse työnteossa kuntouttavan työtoiminnan aikana, projektipäällikkö Aino Alaverdyan Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksiköstä sanoo.   

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Komppaa, kompensaatiokeinoista apuaskelmia työelämään –kehittämishankkeen (1.2.2018 – 31.1.2020) avulla halutaankin nyt kehittää oppimisen haasteita omaavien työttömien tunnistamista ja ohjausta kuntouttavassa työtoiminnassa Keski-Suomessa.  

Hankkeen aikana syntyy moniammatillinen, vertaisuutta ja toimintaterapian käytäntöjä hyödyntävä Komppaa-ryhmämalli yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Mukana ovat Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut, Sovatek-säätiö, Visio säätiö, Nuorten Ystävät ry, Puustellin työkylä ja Honkalampi KASKI-työvalmennus, jotka toteuttavat yhteensä kahdeksan Komppaa-ryhmää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille hankkeen aikana.  

Komppaa-ryhmässä haetaan toimivia käytännön ratkaisuja näihin haasteellisiin oppimistilanteisiin etsimällä omia vahvuuksia, palauttamalla mieleen omia onnistumisen kokemuksia elämän varrelta, tunnistamalla omaa oppimistyyliä, sekä etsimällä ja kokeilemalla itselle sopivia keinoja toiminnan helpottamiseksi ryhmän aikana ja ryhmäkertojen välillä.  

– Muokkaamalla käsillä olevaa tehtävää, tekemisen tapaamme, toimintaympäristöämme tai käyttämällä apuvälineitä voimme helpottaa toimintaa ja kiertää niitä asioita, jotka eivät omista yrityksistä huolimatta suju. Näiden keinojen tiedostaminen ja toisaalta uusien keinojen löytäminen tehtävissä onnistumiseksi, voi antaa uusia oivalluksia ja ratkaisuja arki- ja työtehtävissä koettuihin haasteisiin, projektiasiantuntija Liisa Mattila Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sanoo.  

Ryhmäprosessin aikana osallistujat tekevät ryhmäkertojen aiheisiin liittyviä tehtäviä digitaaliseen päiväkirjaan. Lisäksi koostetaan oppimiskorttia, joka tukee ymmärrystä omista vahvuuksista ja niistä keinoista, joita voi soveltaa työssä ja arjessa.  

Lisätietoja: 
Aino Alaverdyan, projektipäällikkö, 040 194 4679,  etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Komppaa-hanke

Lue lisää hankkeesta

Takaisin