jamk.fi
27.11.2017

YAMK-tutkinnon suorittaminen JAMKissa entistä joustavampaa

Opiskelu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on nyt entistä joustavampaa. Tammikuusta 2018 lähtien voi kaikki terveyden edistämisen ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Paikkoja on varattu kymmenelle opiskelijalle.

Alaksi valikoitui sosiaali- ja terveysala, jossa osaamisen kehittämistarpeet ovat nousseet keskiöön rakennemuutosten myötä. Syksystä 2018 lähtien myös matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK-opinnot voidaan tehdä kokonaan avoimessa AMK:ssa.  Myöhemmin tämä joustava opiskelumahdollisuus voi koskea myös AMK-tutkintoja.

– Korkeakoulujen tulee rakentaa aiempaa joustavampia koulutusmahdollisuuksia kansalaisille, jotta korkeakoulutasoista osaamista saadaan mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti työelämän käyttöön. Siksi JAMKissa avataan ensimmäisten joukossa Suomessa YAMK-tutkintojen opinnot kokonaan avoimessa korkeakoulussa suoritettaviksi, koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen toteaa.

Laki ei vielä mahdollista tutkinnon myöntämistä avoimesta AMK:sta. Tämän vuoksi opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta avoimessa suoritettujen opintojen jälkeen. Lisäksi hänen tulee täyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleiset hakukelpoisuusehdot alemman korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta. Kun tutkinto-oikeus on myönnetty, voi opiskelija hakea tutkintoa. 

Lue lisää

Lisätietoja:
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, 040 528 3762, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sirpa Tuomi, yliopettaja, 0400 976750, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi
Maarit Korva, suunnittellija, 040 561 2555, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, avoin AMK

Takaisin